nieuws

Oost-Europese landen laten forse groei zien

bouwbreed

Uiteraard zijn de ontwikkelingen in de afzonderlijke landen verschillend. Meest negatief eruit springen Spanje en Ierland, waar de vastgoedcrisis uitermate hard heeft toegeslagen.

In Ierland ligt het bouwvolume in 2012 zo’n 70 procent beneden het niveau van
2008, in Spanje zal de bouwactiviteit in 2012 zijn gehalveerd ten opzichte van
2008. In beide landen wordt nog geen herstel van de bouwmarkt verwacht voor
2012, in tegenstelling tot de meeste overige landen.

EK 2012 in Polen

Alleen Portugal ziet in 2011 het bouwvolume nog verder teruglopen, alle
andere landen voorzien volgend jaar weer een groeiende activiteit. Vooral de
bouwmarkt in de aan het Euroconstruct netwerk deelnemende Oost-Europese landen
trekt volgend jaar flink aan. Positieve uitschieters zijn Slowakije en vooral
Polen, waar in 2011 een groei van ongeveer 14 procent wordt verwacht. Ook in
2012 springt de Poolse bouwmarkt er met een groei van opnieuw 14 procent in
positieve zin uit. Vooral de investeringen in infrastructurele werken groeien
jaarlijks met 20 tot 25 procent sterk, mede als gevolg van voorbereidende
werkzaamheden voor het komende Europees kampioenschap voetbal in 2012. In
tegenstelling tot de situatie in West-Europa, waar de bouwrecessie dieper is dan
de algehele recessie, hebben de mede vanuit de structuurfondsen van de EU
gefinancierde bouwinvesteringen in publieke sectoren (met name infrastructuur)
in Oost-Europese landen juist een dempende werking op de economische crisis.

In de achterhoede

Van de West-Europese landen is volgend jaar eigenlijk alleen in de twee
noordelijke landen Denemarken en Zweden een serieuze groei van het bouwvolume
voorzien. In de meeste andere landen ligt een stabilisatie of hooguit een
minimale groei van het bouwvolume in het verschiet. Het beeld voor 2012 is dat
de groei iets versnelt, maar met een groei van 1,8 procent blijft het
West-Europese bouwvolume voorlopig nog ver verwijderd van de volumes die in de
jaren voor de crisis uitbrak werden gerealiseerd. Vermeldenswaard tenslotte is
nog het feit dat de Nederlandse bouwmarkt in 2010, in vergelijking met de andere
landen, relatief zwaar wordt getroffen. Met een daling van de bouwproductie van
10 procent belandt ons land duidelijk in de achterhoede, alleen in Ierland en
Spanje is de situatie nog aanzienlijk slechter. De Nederlandse bouwproductie
reageert relatief laat op de economische crisis. Deze vertraagde reactie kan
zowel worden verklaard uit de nog relatief sterke economische groei in Nederland
in de periode tot 2009, als uit het relatief grotere aandeel – meer
conjunctuurgevoelige – nieuwbouw in de totale bouwactiviteit en de relatief
lange doorlooptijd van (woning)bouwprojecten in Nederland. In de meeste andere
landen heeft de ontwikkeling van de bouwproductie sneller op de recessie
gereageerd.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels