nieuws

‘Ontwerpers zijn een soort van God’

bouwbreed Premium

De onderzoekslabs die door BNA, Neprom en Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol in het leven zijn geroepen, lijken daadwerkelijk vruchten af te werpen


Tijdens een bijeenkomst in Almere presenteerde de tweede serie van zeven onderzoeksgroepen in het kader ‘Nederland wordt anders’ de resultaten van hun bevindingen. De labs dienden meerdere doelen. Het was een manier om jonge ontwerpers, die door de moeilijke arbeidsmarkt thuis zitten, aan het werk te houden. Maar de onderzoeken moesten ook een antwoord geven op ruimtelijke kwesties die een oplossing nodig hebben. Krimp, ander gebruik van groen, binnenklimaat in scholen, particulier opdrachtgeverschap, leegstand. Iedere groep had zich drie maanden lang over de opdracht gebogen
Regelmatig slaagden de labs erin de abstracte begrippen die bij de architectuur branche lijken te horen zoals verbinding en authenticiteit, te vertalen naar concrete toepassingen. Voor de verbetering van het binnenklimaat van scholen ontwikkelde het lab ‘Gezond Verstand’ een Scholenbouwwaaier met aanwijzingen voor een nieuw ontwerpproces. Een volgend lab had een interactieve website voor het inpassen van groenplannen ontwikkeld. Een derde onderzoeksgroep presenteerde een computerprogramma waarin alle mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap zijn uitgewerkt.

Schoonheid

“Het zijn wel heel veel concrete toepassingen. Ontwerpers moeten zich meer bezighouden met schoonheid”, vond Kees Lever, directeur regionale zaken bij het ministerie van LNV. Kritiek kwam ook van een projectontwikkelaar uit de zaal: “Ontwerpers zijn te veel gericht op wat de broodheer wil. Begrijpelijk, maar hou meer vast aan je eigen visie.”
De architecten in de zaal waren het allemaal eens dat het belangrijk was samen te werken met gebruikers en opdrachtgevers.
“Ontwerpers zijn een soort van God”, stelde Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol in dat kader. Cily Jansen, directeur van Architectuur Lokaal, constateert echter dat het publiek nagenoeg uitsluitend uit ontwerpers bestond.” Hoe ga je een brug slaan met andere partijen? Uiteindelijk is niets moeilijker dan een mentaliteitsverandering”

Reageer op dit artikel