nieuws

Onderzoek naar pur en eps in binnenwand ziekenhuis

bouwbreed Premium

Minister Van Middelkoop (VROM) onderzoekt het risico van grootschalige eps- en pur-toepassingen in ziekenhuizen, gevangenissen en andere publieksgebouwen.

Daarmee is een verbod op grootschalig gebruik van deze isolatiematerialen in
binnenwanden voorlopig van tafel. Efectis Nederland voert het onderzoek uit. “We
gaan na hoeveel gassen er vrijkomen uit de binnenwand in de ruimte naast de
brand. Hoe meer rook en toxische gassen hoe moeilijker vluchten wordt”,
verklaart onderzoeksleider Rudolf van Mierlo namens Efectis. Eps en pur in
binnenwanden komen volgens Van Mierlo al voor in tijdelijke gebouwen met
modulaire systemen. “Bijvoorbeeld bij detentiecentra en studentenwoningen.”
Cijfers heeft hij niet, maar het gaat zijns inziens niet om grote aantallen. Het
onderzoek moet nog dit jaar zijn afgerond. De minister wil de resultaten
namelijk gebruiken voor het nieuwe Bouwbesluit dat per 1 juli 2011 moet ingaan.
Negatieve uitkomsten hoeven overigens niet te resulteren in een verbod. “Andere
maatregelen zijn denkbaar.” In de Tweede Kamer kwam het verbieden van eps en pur
dit voorjaar aan de orde. Aanleiding was een eerder rapport van Efectis. Het
bureau concludeerde voorzichtig dat isolatiematerialen van pur en eps in
kwetsbare gebouwen het vluchten bij brand weleens zou kunnen bemoeilijken.

Meerderheid

In de Kamer tekende zich een meerderheid af voor een verbod. De minister
wilde daar nog niet aan en hield het rapport voor aan het Overleg Platform
Bouwregelgeving (OPB), waarin naast Bouwend Nederland en Bouw en Woning Toezicht
Nederland ook de brandweer is vertegenwoordigd. Het OPB adviseerde Van
Middelkoop nader onderzoek uit te voeren. Dat deed hij. “Dit is de koninklijke
weg. Niemand kan tegen extra onderzoek zijn”, reageert André Donders, directeur
van de Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-Fabrikanten (NVPU).
Hij is blij dat de minister niet “tekort door de bocht” handelt. Oud-minister
Van der Laan gaf opdracht voor het eerste onderzoek nadat hij een alarmerende
brief van steenwolgigant Rockwool had gekregen. Pieter Hartog algemeen directeur
van Rockwool: “Meer onderzoek is goed. Liever had ik een verbod zolang extra
risico’s niet zijn uitgesloten. Verder vind ik het ambitieus dat de minister een
probleem dat al jaren speelt in een half jaar tijd wil oplossen.”

Reageer op dit artikel