nieuws

NMa-boetes houden stand

bouwbreed

De boetes die mededingingsautoriteit NMa twee gww-aannemers heeft opgelegd wegens bouwfraude, zijn door de hoogste rechter in stand gelaten

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven maakte gisteren bekend dat het
geen aanleiding ziet om de boetes die Bruil Ede en Renka in 2005 kregen
opgelegd, ongedaan te maken. Het gaat om de eerste uitspraken in het hoger
beroep inzake de bouwfraudeboetes. Eerder bepaalde de rechtbank van Rotterdam al
dat de NMa de sancties terecht heeft uitgedeeld. De kartelwaakhond legde Bruil
destijds een boete op van ruim 1,2 miljoen euro voor deelname aan verboden
vooroverleg. Renka, moederbedrijf van Knipscheer Infrastructuur, kwam er af met
een boete van 377.000 euro. De twee bedrijven zijn het niet eens met de hoogte
van de straffen. Hoewel zij niet ontkennen betrokken te zijn geweest bij de
fraude, zou hun rol in het geheel veel beperkter zijn geweest dan de NMa heeft
voorgesteld. Zij hekelen verder de grondslagen voor de boetes, die bovendien
niet passend zouden zijn bij de omvang van de ondernemingen. Ook voelen Bruil en
Renka zich ernstig in hun rechten geschaad door de versnelde procedure die de
mededingingsautoriteit in het leven riep om de omvangrijke bouwfraudezaak snel
en efficiënt af te kunnen wikkelen. Deelname aan die procedure leverden bouwers
een boetematiging van 15 procent op. In ruil daarvoor moesten ze echter wel hun
verdediging overdragen aan de speciaal daarvoor aangestelde Hans Blankert.
Volgens het College van Beroep hebben de bedrijven echter “welbewust” voor de
versnelde procedure gekozen “vanwege de voordelen van boetevermindering en
snelheid”. Ook de andere bezwaren van de bouwers veegden de rechters van tafel.
De boete van Bruil werd uiteindelijk wel met 10.000 euro verlaagd omdat de
“redelijke termijn waarbinnen de procedure moet zijn afgehandeld, was
overschreden”, aldus het College. In totaal hebben 32 bouwbedrijven om een
definitief oordeel van het College gevraagd. Dit jaar nog buigt het zich over de
beroepszaken van een tiental andere gww-bedrijven. De rest volgt later. De NMa
toonde zich gistermiddag tevreden met de uitkomst van de eerste uitspraken. “Dit
is gunstig voor ons, dus daar zijn we blij mee”, aldus een woordvoerder van de
kartelautoriteit.

Reageer op dit artikel