nieuws

‘NHG-grens moet verder omhoog’

bouwbreed

De tijdelijke verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie naar 350

000 euro moet worden verlengd en liefst ook nog verhoogd naar 500.000 euro. Dat schrijft Bouwend Nederland in een brief aan de informateurs Uri Rosenthal en Jacques Wallage.
Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman schrijft dat bezuinigingen en stimulering van economische groei best samen kunnen gaan, mits de juiste keuzes worden gemaakt. Maatregelen moeten dan gericht zijn op economische groei en herstel van het consumentenvertrouwen. Daarbij zou ook meer moeten worden ingezet op publiek-private samenwerking bij belangrijke projecten.
Behalve verhoging van de NHG moet het komende kabinet de hypotheekrenteaftrek nu maar even laten zoals die is. Vertrouwen en waardebehoud van woningen zijn zeker in deze zware tijden van uitermate groot belang, vindt Brinkman.
Verder meent hij dat het investeringsniveau in infrastructuur en waterbeheer minstens op het huidige peil moet blijven, onder meer door versnelling van procedures. Goede bereikbaarheid is, onderstreept hij, belangrijk voor de economie. Vooral in de Randstad vormt slechte bereikbaarheid daarop juist een rem.

Tegemoetkoming

Brinkman breekt daarnaast nog eens een lans voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarbij horen, meent hij, maatregelen als een fiscale tegemoetkoming voor nieuwe eigenaren van bestaande woningen ten behoeve van energiebesparende investeringen.
Om corporaties in staat te stellen te investeren in energiebesparing, stelt Bouwend Nederland ook voor de mogelijkheden te verruimen door de investering door te berekenen in de huren. De organisatie is daarnaast voor huurliberalisatie. Daardoor kan het voor institutionele beleggers weer aantrekkelijker worden te investeren in huurwoningen. Corporaties moeten zich dan concentreren op hun huisvestingstaak voor huishoudens met inkomens beneden de sociale huurgrens. Daarbij moet scheefwonen worden tegengegaan door een periodieke inkomenstoets voor huurders in te voeren.

Reageer op dit artikel