nieuws

Kaalslag treft Europese kantorenbouw

bouwbreed Premium

De West-Europese markt voor kantorenbouw schrompelt volgend jaar ineen tot een waarde van 29,7 miljard euro.

Voor de bouwers bedraagt het productieverlies vergeleken met twee jaar
geleden 16,5 miljard euro. De grote in de bouw gespecialiseerde instituten van
Euroconstruct voorspellen voor de kantorenbouw in West-Europa dit jaar een krimp
van 17 procent. Dat verlies komt boven op de terugslag van 18,2 procent in 2009.
Ook in 2011 teert de sector in. Dit keer met 5,4 procent. Cumulatief is dan in
drie jaar tijd 40,6 procent van de markt teloorgegaan. Nederland behoort tot de
landen met de grootste kaalslag. Het jaar 2009 viel nog mee omdat veel werk in
de pijplijn zat. De jaren 2007 en 2008 kenden zelfs groeicijfers van 18,3 en
10,4 procent. Vorig jaar trad, met een verlies van 7,9 procent tot een
productiewaarde van 2,7 miljard euro, de kentering in.

Halvering

Voor 2010 voorspelt Euroconstruct voor Nederland een daling van het
bouwvolume van 23,9 procent tot krap 2 miljard euro. Het leed is dan nog lang
niet geleden. In 2010 valt andermaal een derde van de productie weg. Nergens
elders in West-Europa wordt de kantorenbouw volgend jaar zo hard geraakt als in
Nederland. In 2012 flauwt de krimp af tot 1,3 procent. Het volume van de
Nederlandse kantorenbouw is dan meer dan gehalveerd van bijna 3 miljard euro in
2008 tot het schrale investeringsniveau van 1,4 miljard euro. Terwijl in
Nederland de crisis in de kantorenmarkt pas goed toeslaat in 2011, concentreert
in andere landen de grootste kommer en kwel zich in 2009 en 2010. In Zweden,
toch al geen grote kantorenbouwer, halveert dit jaar de productie tot nog
slechts 189 miljoen euro. Ook Ierland (minus 36,8 procent) en Finland (min 31
procent) vallen een stuk verder terug dan de gemiddelde West-Europese daling van
17 procent. In Duitsland blijft de krimp dit jaar beperkt tot 3 procent. Voor
2011 en 2012 geldt voor beide een prognose van 2 procent verlies. Tussen 2009 en
2012 neemt de kantorenbouw bij de oosterburen slechts met 315 miljoen af tot 4,3
miljard euro.

België

In België zijn de belangrijkste jaren van krimp 2009 (12,9 procent) en 2010
(9 procent). In de twee volgende jaren gaat opgeteld nog eens 3 procent
verloren. Dit jaar wordt voor 1,6 miljard aan kantoren neergezet.
Groot-Brittannië werd in 2009 het hardst geraakt. De productie viel met een
derde terug tot 8,2 miljard euro. Euroconstruct schat de daling dit jaar in op
21 procent. Na nogmaals 1,1 procent verlies in 2011 treedt in 2012 het herstel
in met een groei van 5,8 procent. Met een productie van 6,5 miljard euro dit
jaar is Groot-Brittannië royaal de grootste West-Europese kantorenbouwer, voor
Frankrijk (4,9 miljard), Duitsland (4,5 miljard) en Spanje (4,3 miljard). In
2007 zetten de Britten nog kantoren neer voor een bedrag van 12,6 miljard euro.

Reageer op dit artikel