nieuws

Investeringen rond Volkerak-Zoommeer belopen 100 miljoen

bouwbreed

Het terugbrengen van zout water en een bescheiden getijverschil in het Volkerak-Zoommeer is een groot project. Peter Bos van ingenieursbureau DHV rekent erop dat de bouw en aanpassing van voorzieningen rond het meer een slordige 100 miljoen euro vergen.

Bos is bij DHV verantwoordelijk voor de uitwerking van het zoutwaterproject. De opdracht van Rijkswaterstaat behelst de waterstaatkundige constructies te ontwerpen “en er een prijs en risicoprofiel aan te hangen”. Daarmee gaat DHV het komende jaar aan de slag. De uitvoering is, mits de politieke besluitvorming volgens plan verloopt, voorzien in de periode 2012-2015.
Een groot project dat er direct mee samenhangt is de introductie van een alternatieve zoetwatervoorziening. De landbouw in de aangrenzende gebieden in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland gebruikt nu water uit het meer. Drie waterschappen maken samen een plan voor de aanvoer van zoet water uit het Haringvliet en het Hollands Diep. Dat betekent de aanleg van nieuwe leidingen, sloten en kanalen, weet Bos.
De verdwijning van de voortdurende plaag van rottende blauwalgen en de aanleg van nieuwe waterverbindingen moet de hele regio een flinke impuls geven. Nieuwe mogelijkheden komen in beeld voor de ontwikkeling van natuur, recreatie en beroepsvisserij. Zo bekijkt Bergen op Zoom of de komst van een nieuw kanaal langs of door de stad valt aan te grijpen voor bijvoorbeeld een nieuwe jachthaven of stadsontwikkeling aan het water.
Het Volkerak-Zoommeer en de omgeving worden aantrekkelijker voor recreatie zowel aan als op het water. Verschillende nieuwe jachthavens liggen in het verschiet. Een opvallende mogelijkheid ligt bij de Krammersluizen, waar de zoet- en zoutwaterscheiding overbodig wordt. De rondpompinstallatie inclusief gebouw en bijbehorende bassins mag een nieuwe bestemming krijgen. Dat kan een jachthaven zijn. Bos denkt ook na over andere opties zoals een viskwekerij, (drink)waterbassin of wellicht een bassin voor energieopslag. De ontmanteling van deze grote installatie in de Krammersluizen is één van de vijf projecten voor de verzouting die DHV uitwerkt. “De stopzetting ervan scheelt een hoop energie”, doelt hij op het niet meer hoeven rondpompen van grote hoeveelheden water.
De Philipsdam krijgt er naast de Krammersluizen een groot waterstaatkundig werk bij. Dat wordt een nieuwe doorlaatopening die het water van en naar de Oosterschelde de ruimte zal geven. Vanuit de Westerschelde kan in de toekomst ook water het gebied in en uit, dankzij een aanpassing aan de huidige spuisluis bij Bath. Bij elkaar zijn de nieuwe doorlaten goed voor een getijverschil van circa 30 centimeter.
Het vierde werk is de ontmanteling van de zoet- en zoutscheiding in de Bergse Diepsluis in de Oesterdam en het vijfde juist de introductie van een zoet-zoutscheiding, in de Volkeraksluizen. Daar komt de nieuwe grens tussen zoet en zout water. Deltares en Rijkswaterstaat ontwikkelden een luchtbellenscherm dat lekken van zout water moet voorkomen.

Test

Het concept is getest in het sluiscomplex van de Afsluitdijk. De installatie blaast een grote hoeveelheid luchtbellen in het water. DHV maakt het ontwerp voor de Volkeraksluizen met een beweegbare drempel. “Belangrijk is dat de vaardiepte voldoende blijft”, ziet Bos een belangrijke uitdaging.
DHV verwierf eerder de opdracht voor een planstudie naar de mogelijkheid het Volkerak-Zoommeer te benutten voor de berging en afvoer van water bij extreem hoge rivierafvoer of sluiting van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. “Het zijn verschillende opdrachten maar het is zeker een voordeel dat we daarvan als DHV een integraal project kunnen maken.”

Reageer op dit artikel