nieuws

‘Inkoopmacht overheid te monopolistisch’

bouwbreed

De eenzijdige inkoopmacht van de overheid moet aan banden worden gelegd

Een gedragscode is onvoldoende, er zal een regeling moeten komen, vindt de Aannemersfederatie Nederland (AFNL).
In een brief aan het ministerie van Economische Zaken, schrijft AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis geen tegenstander te zijn van samenwerking van inkopende overheden waaronder aanbestedende diensten. Als dat dan maar gaat om het delen van deskundigheid en professionalisering van het inkoopproces. Dat frustreert de marktdynamiek en de concurrentie niet.
De praktijk is volgens hem echter dat inkoopcombinaties van de overheid erop gericht zijn om de laagste prijs uit de markt te persen. “Dat is iets anders dan doelmatig inkopen en aanbesteden om de economisch meest voordelige inschrijving te krijgen. Bovendien worden vaak onredelijke eisen en voorwaarden gesteld”, aldus Klein Poelhuis.
Dat inkoopgedrag van de overheid, die jaarlijks zo’n 50 miljard euro aan opdrachten in de markt zet, is eenzijdig en monopolistisch, luidt de kritiek. De overheid zou daarmee iets doen dat bedrijven volgens de Mededingingswet verboden is. Daardoor zou geen sprake zijn van commerciële gelijkwaardigheid tussen partijen, wat misbruik van de machtspositie in de hand kan werken, vindt de AFNL.

Gedragscode

Tot nu toe denkt het ministerie van Economische Zaken dit te voorkomen door het opstellen van een gedragscode voor overheidsinkopers. Een sympathieke gedachte, maar onvoldoende, vindt Klein Poelhuis. Gedragscodes zijn immers vrijblijvend en niet afdwingbaar. Dat lost de problemen dus niet op. “Wij zijn daarom voorstander van een regeling voor de overheid die overeenkomt met de mededingingswetgeving. Dat wil zeggen dat overheidsinkopers geen inkoopafspraken mogen maken over prijzen en de bundeling van werken, leveringen en diensten die over de eigen grenzen van de samenwerkende overheden uitgevoerd moeten worden”, zo schrijft Klein Poelhuis.
Een dergelijke regeling garandeert gelijkheid en dus eerlijke verhoudingen bij het inkoopproces tussen inkopers en aanbesteders enerzijds en aanbieders anderzijds. Dat komt de concurrentie ten goede, geeft het midden- en kleinbedrijf meer kansen en vergroot dus de kans op een betere prijs-kwaliteitverhouding. De AFNL wil dolgraag meewerken aan het maken van zo’n regeling.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels