nieuws

Hogere dieselprijs blijft bouw nog even bespaard

bouwbreed Premium

Het ligt niet voor de hand dat de accijns op rode diesel voor 2012 omhoog gaat.

Dat blijkt uit een rapport van het ministerie van Financiën. Het kabinet
maakte dit jaar bekend het accijnsverschil van 16,8 procent tussen blanke en
rode diesel op te willen heffen. De jaarlijkse kosten voor de bouwsector
(verbruikte in 2008 433 miljoen liter rode diesel) zullen daardoor elk jaar 69
miljoen euro hoger liggen. Of het verhogen van de accijns van rode diesel voor
2012 ingaat, is nog maar de vraag aldus Ecorys. Het onderzoeksbureau uit
Rotterdam bracht in opdracht van het ministerie van Financiën een aantal
effecten in beeld. Een van de conclusies luidt dat het opstellen van een
compensatieregeling zoals het kabinet wenst voor gedupeerde bedrijven lastig is.
In verband met staatssteunregels zal de maatregel moeten worden getoetst. De
onderzoekers spraken met verschillende bouwpartijen. Uit die gesprekken kwam
naar voren dat de bouwsector een geleidelijke afschaffing over een periode van 3
tot 5 jaar prefereert. Ecorys acht een dergelijke uitfasering ook wenselijk. Wat
het onderzoek in politiek Den Haag teweeg zal brengen, laat op zich wachten.
Minister De Jager (Financiën) meldt in een begeleidende brief aan de Tweede
Kamer dat het niet aan het demissionair kabinet is conclusies te verbinden aan
dit rapport.

Brandstofclausule

Vaststaat dat bouwdirecteuren een verhoging in de portemonnee zullen merken.
Aannemers kunnen de hogere brandstofkosten van jaarlijks bijna 70 miljoen euro
op korte termijn namelijk nauwelijks doorberekenen. Dat komt volgens Ecorys
omdat niet alle contracten in de bouw standaard brandstofclausules bevatten.
Afschaffen van rode diesel verhoogt volgens de onderzoekers ook het risico op
diefstallen op de bouwplaats. Bedrijven die werken met mobiele, gekentekende
kranen of ze verhuren moesten in juli 2008 al op blanke diesel overstappen. Lion
Verhagen, directeur van de Vereniging van Verticaal Transport is daar nog altijd
verontwaardigd over. Hij meent dat 240 verhuurbedrijven ondanks beloften van het
Rijk nooit enige compensatie voor die verandering hebben gekregen. “De hogere
kosten, van ongeveer 3 procent op de prijs, konden zij in crisistijd niet
doorberekenen.” Anton van Loon, directeur van fabrikanten en importeurs van
materieel en bouwmachines, noemt een eventuele accijnsverhoging ‘ordinair en
oneigenlijk.’

Reageer op dit artikel