nieuws

Gemeenten verlaten eis laagste prijs

bouwbreed Premium

Een convenant in Noord-Holland moet het startsignaal zijn voor een drastische verandering van de aanbestedingspraktijk.

Nederlandse gemeenten gunnen bouwprojecten nog hoofdzakelijk op de laagste
inschrijfprijs. In Noord-Holland is dat niet anders. In Amsterdam tekenden drie
gemeenten, VNO-NCW West, Bouwend Nederland, Vernieuwing Bouw Regio Randstad en
nog een paar instituten de overeenkomst die aan deze gewoonte een eind moet
maken. De partijen onderstrepen dat op het gebied van aanbesteden verbeteringen
wenselijk zijn. De focus ligt daarbij op heldere procedures, innovatieve
contracten, mkb-kansen en duurzaamheid.

Praktijk

Henry Meijdam, voorzitter van Vernieuwing Bouw Regio Randstad is blij met de
overeenkomst. “Gepraat over innovatief aanbesteden wordt er al jaren, maar in de
praktijk ziet de aannemerij daar nauwelijks iets van terug.” Dat nog een lange
weg is te gaan, beaamt hij onmiddellijk. Van de zestig Noord-Hollandse gemeenten
ondertekenden slechts drie dit ‘zoveelste’ convenant over aanbesteden. “Ik weet
niet waarom er zo weinig meedoen, Onbekend maakt onbemind, denk ik. Besef dat we
de laatste vijftig jaar niets anders hebben gedaan dan gunnen op de laagste
prijs. Die historie slepen we mee.” Meijdam koestert niettemin de hoop dat het
Noord-Hollandse convenant resulteert in een zwaan-kleef-aan-effect. “De kring
van welwillende opdrachtgevers groeit.” Als voorbeelden noemt hij de innovatieve
aanbesteding van de Koemarkt in Purmer-end, waar cafés en restaurants tijdens de
verbouwing gewoon moeten openblijven. En het N475-project in Zuid-Holland. Daar
draagt de aannemer de weg pas na twintig jaar over aan de opdrachtgever.”

Streven

Dat de afspraken over aanbestedingen met opdrachtgevers niet zaligmakend
zijn, realiseert Meijdam zich ook. “Dit convenant is geen contract en betekent
natuurlijk niet dat deze gemeenten nooit meer op de laagste prijs zullen gunnen.
Maar het is wel een streven. We kunnen ze erop wijzen als het in de praktijk
anders gaat.” Gemeenten die anders willen aanbesteden maar niet durven,
adviseert de voorzitter te beginnen met kleine projecten, zoals een school of
een multifunctioneel gebouw. “Je hoeft niet direct een gemeentehuis of randweg
op die manier in de markt zetten.” Wanneer bouwbedrijven in de regio
Noord-Holland iets merken van het convenant? “Ik hoop op het moment dat ze zaken
doen met de gemeenten die het hebben ondertekend”, besluit Meijdam.

Reageer op dit artikel