nieuws

Gelderland: Gemeenten te optimistisch

bouwbreed

De Gelderse gemeenten verwachten tot 2012 zo’n 30.000 woningen te bouwen. De provincie vindt ze echter te optimistisch.

De gemeenten verwachten een productie van gemiddeld 10.000 woningen per jaar in Gelderland. Dat is meer dan afgesproken in het woningbouwprogramma. Begin dit jaar waren echter slechts 6500 woningen in aanbouw. De ervaring leert dat de productie dan rond dat getal uitkomt.
Dat strookt ook beter met schattingen van de NVB die dit jaar 60.000 en komend jaar 50.000 woningen verwacht tegen nog 83.000 in 2009. De terugval in de Gelderse productie van 11.328 woningen naar 6500 woningen ligt daarmee in lijn.
Volgens de plannen moet de woningvoorraad in de periode 2010-2019 toenemen met 68.000, gemiddeld zo’n 7000 per jaar. Inclusief compensatie voor sloop komt het woningbouwprogramma dan uit op zo’n 8000.
Wel is er grote onzekerheid over de vraag wat in 2011 gaat gebeuren. Corporaties hebben het lastig vanwege financiering en Europese regels, gemeenten bezuinigen en er is discussie over de woningmarkt mede dankzij de brede heroverweging.
Gelderland kan nog 3700 woningen extra binnenstedelijk realiseren. Daarvoor is wel een provinciale subsidie van 37 miljoen nodig. De provincie vindt het echter nog te vroeg om nu al de buidel te trekken. Wel gaat zij nu bekijken hoeveel te groot het gemeentelijke optimisme is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels