nieuws

Gedragscode vanwaterschap geldig

bouwbreed Premium

De gedragscode die waterschappen hanteren bij dijkonderhoud, baggeren en maaien blijft rechtsgeldig

Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State. Sinds 2006 hanteren waterschappen een gedragscode die beschrijft hoe bij maaien, baggeren en dijkonderhoud rekening moet worden gehouden met plant- en diersoorten. De code is goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming kon zich hier niet in vinden en stapte naar de rechter. Deze stelde de vereniging in het gelijk omdat de code strijdig zou zijn met de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.

Reageer op dit artikel