nieuws

Gapend gat in dijkbegroting

bouwbreed

Een tekort van 1,3 miljard euro dreigt voor het programma voor afgekeurde dijken, duinen en kunstwerken.

Het gat in de begroting kent meerdere oorzaken volgens minister Eurlings
(Verkeer en Waterstaat): de resultaten van aanbestedingen vallen tegen,
grondstofprijzen fluctueren, projecten veranderen en er zijn tegenvallers
tijdens de uitvoering.
Maar, de belangrijkste boosdoener is de “grote tijdsdruk” waaronder de begroting
in 2006 werd gemaakt. Omdat er een nieuw regeerakkoord moest komen en het
kersverse kabinet “voortvarend” aan de slag wilde gaan met ‘afgekeurde’
waterkeringen
nam het genoegen met projectramingen die feitelijk niets waren dan een
schatting. Een nieuw kabinet moet het financiële lek zien te dichten, beseft
Eurlings. Wel roept hij alvast een Taskforce in het leven die het probleem nader
analyseert en na de zomer oplossingen zal aandragen.

Reageer op dit artikel