nieuws

Frankrijk wil 170 miljard in infrastructuur stoppen

bouwbreed

Frankrijk wil de komende 25 jaar 170 miljard euro investeren in de infrastructuur.

Het overgrote deel gaat naar het spoor of openbaar vervoer terwijl slechts
4,5 procent is bestemd voor wegenprojecten. Hoe de investeringen gefinancierd
moeten worden, is nog niet bekend, maar aangenomen wordt dat het grootste deel
van de vereiste gelden uit de private sector moet komen. Minister Jean-Louis
Borloo van duurzame ontwikkeling heeft deze week het nieuwe nationale schema
voor de transportinfrastructuur gepresenteerd. De hoofdrol is weggelegd voor
hoge snelheidstreinen waarvoor de komende jaren 2.300 kilometer aan nieuwe
lijnen aangelegd moet worden. Daarbij gaat het onder meer om een reeks
verbindingen in het zuid-westen van het land, rond Bordeaux en Tours, en om
doortrekking van de TGV Est richting Straatsburg en de Duitse grens. Daarnaast
is een deel van de investeringen bestemd voor de verdere aanleg van het kanaal
Seine du Nord dat de Seine met de Schelde moet verbinden. Al die plannen passen
in het uitgangspunt van de Franse regering om het transport en vervoer te
vergroenen. Om die reden is er nauwelijks aandacht voor nieuwe wegen en zijn ook
al begonnen studies naar verdubbeling van enkele tolwegen, zoals die tussen
Lille en Parijs, nu ook stopgezet.

Reageer op dit artikel