nieuws

Financiering Blauwestad week af van gebruikelijke pps

bouwbreed Premium

De financieringsstructuur van Blauwestad week af van wat gebruikelijk is bij pps: 25 procent eigen privaat vermogen en 75 procent vreemd. Bij Blauwestad was dit 3 procent tegen 97 procent.

< vervolg van pagina 1
In 2007 traden de private partijen BAM en Ballast Nedam uit de Ontwikkelingsmaatschappij Blauwestad. Ze spraken af dat Geveke Bouw (nu Koop Holding) alleen verder zou gaan. Vorig jaar trad Koop overigens ook uit. Contractueel waren er geen afspraken gemaakt over procedures bij vertrek uit de pps. Gedeputeerde Staten schreven BAM en Ballast Nedam wel een brief waarin ze werden verplicht vóór 2012 elk 100 kavels af te nemen, maar deze verplichting legden GS niet contractueel vast. De Noordelijke Rekenkamer vindt het een cruciale fout van de provincie dat zij zich afzijdig hield toen de twee bouwondernemingen uit de pps stapten. De provincie moest hierdoor op de balans een bedrag van bijna 29 miljoen afboeken.

Prognoses

Tot nog toe stak de provincie 118 miljoen in Blauwestad. In totaal zijn er 180 kavels verkocht. Onlangs stelden GS de prognoses voor kavelverkoop bij: 600 woningen in twintig jaar. De totale investering bedraagt 785 miljoen euro. De Rekenkamer waarschuwt ondanks de doorstart voor te groot optimisme, gezien het overaanbod van nieuwbouwplannen in de regio. GS zeggen in een reactie de meeste conclusies te onderschrijven. Men geeft toe dat de publieke belangen onvoldoende waren geborgd bij de afspraken binnen de pps.
Toch gingen er ook iets goed: de publieke voorzieningen en de aanleg van infrastructuur bleven binnen de begroting. Toenmalig verantwoordelijk gedeputeerde Calon (PvdA), nu directeur van Aedes, weigert commentaar.

Reageer op dit artikel