nieuws

Britten pakken zzp’ers aan, maar pas na de recessie

bouwbreed

De Britse regering schat dat zeker 300.000 bouwvakkers ten onrechte als zzp’er te boek staan. Eerdere maatregelen, zoals striktere belastingcontroles, hebben daaraan weinig kunnen verbeteren.

Londen wil de valse zelfstandigen drastisch aanpakken, maar voert de
maatregelen pas daadwerkelijk in als de crisis voorbij is “en de bouw zich weer
in een sterkere positie bevindt”. Dat schrijft de Britse regering in een
uitgebreide reactie op een inspraakronde over eerdere voorstellen om valse
zelfstandigen in de bouw aan banden te leggen. Volgens Londen zorgen valse
zzp’ers voor oneerlijke concurrentie van aannemers die hun mensen wel als
werknemers behandelen, verspeelt de werker zelf het recht op WW, andere sociale
verzekeringen en pensioen en loopt de overheid zelf een kleine 400 miljoen euro
aan belastingen en sociale lasten mis. Britse zelfstandigen betalen in veel
gevallen alleen vennootschapsbelasting en meestal geen sociale lasten, omdat ze
belastingtechnisch onder de minimumgrens blijven. ”Als werkgever en werknemer
samen besluiten op deze manier te werk te gaan, dan is het voor de
belastingdienst tot nu toe heel moeilijk om een volledig beeld te krijgen van de
werkelijke werksituatie”, aldus de nota. Daarbij wordt onderstreept dat
“werkers in de bouw vaak weliswaar voor een korte tijd worden ingeschakeld maar
het dan toch meestal om een gewone arbeidsrelatie gaat”. Om die controle
makkelijker te maken, wordt een nieuwe strikte test voor de zelfstandigheid van
bouwvakkers ingevoerd. Een zzp’er moet straks in Groot-Brittannië ofwel zijn
eigen machines en zwaar gereedschap meebrengen, of ander personeel inschakelen
en betalen, danwel alle materialen voor de betrokken werkzaamheden verzorgen.
Degene die de zzp’er te werk stelt, is er daarbij verantwoordelijk voor om te
controleren dat aan minstens één van deze eisen wordt voldaan. De regering gaat
de eisen de komende tijd verder uitwerken, omdat tijdens de inspraak is gebleken
dat er nogal wat praktische haken en ogen aan zitten. Zo is het aanleveren van
materialen vaak een heikel punt, omdat bijvoorbeeld grote aannemers die vaak
zelf goedkoper kunnen inkopen en veel hoofdaannemers ook gedetailleerde
kwaliteitseisen stellen. Mogelijk worden nog criteria toegevoegd, zoals het
aantal opdrachten en opdrachtgevers in een jaar tijd en het al dan niet
registreren voor de btw. Londen onderstreept ten slotte dat de “maatregelen niet
zijn bedoeld om werkelijke zzp’ers te ontmoedigen”.

Reageer op dit artikel