nieuws

Bouwplannen in stationsgebieden kunnen doorgaan

bouwbreed Premium

Verkeersminister Eurlings heeft geen moeite met bouwplannen in stationsgebieden, mits de maatregelen die vervoer over spoor van gevaarlijke stoffen veiliger maken, worden uitgevoerd.

Voor een bedrag van 18 miljoen worden zo’n 350 seinen extra beveiligd met de zogenoemde ATB-Vv beveiliging. Deze automatische treinbeveiliging grijpt automatisch in als een trein door een rood sein rijdt ook bij snelheden onder de 40 kilometer per uur.
Ook wordt 6 miljoen geïnvesteerd in apparatuur die een signaal geeft als de as van een passerende trein warmloopt. De kans op botsingen en ontsporingen wordt daardoor tot een minimum beperkt.Verder is besloten enkele routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aan te passen. De Betuweroute wordt voor veel bestemmingen verplicht. Dat geldt in ieder geval voor treinen van de Rotterdamse haven naar Noordoost-, Oost- en Zuid-Europa.
Met de maatregelen wordt de externe veiligheid op de andere spoorlijnen zodanig verbeterd en ook voor de toekomst geborgd, dat bebouwing in spoorzones en stationsgebieden door kan gaan.
Enkele kwetsbare objecten die nog overblijven, zullen worden gesaneerd. Daarvoor is 10 miljoen uitgetrokken. Eigenaren/gebruikers kunnen zelf bepalen wanneer ze de woning willen verlaten.

Reageer op dit artikel