nieuws

Beregening kaden

bouwbreed

Beregening kaden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beregent deze zomer een aantal kleikaden. Het gaat om een proef die moet uitwijzen of scheurvorming in droge perioden met beregening kan worden tegengegaan.

Deze maand zijn als eerste de kleikaden langs de Grecht onder handen genomen.
Het overgrote deel van dit circa 9 meter lange traject wordt sinds kort
dagelijks aan beide zijden beregend. “We hebben een aantal kleikaden die heel
gevoelig zijn voor droogte, vooral in het westelijk deel van ons gebied. De
situatie is niet zorgwekkend, maar sinds Wilnis zijn we meer alert”, zegt Astrid
Russchen van het hoogheemraadschap over het experiment.

Op verschillende delen is er een ander beregeningsregime om te zien wat het
effect is op het herstel van de kaden. “In een lange droge periode is er altijd
sprake van scheurvorming en voeren we extra visuele inspecties uit. Het
beregenen zien we als een kansrijke optie om scheurvorming tegen te gaan. Als de
kades daadwerkelijk herstellen, kunnen we de maatregel preventief toepassen.”

Reageer op dit artikel