nieuws

Amvest boekt in 2009 groot verlies

bouwbreed

Amvest leed vorig jaar een nettoverlies van 100 miljoen euro. Daarmee ligt het resultaat 178 miljoen euro lager dan in 2008. Gestegen verhuuropbrengsten compenseerden de waardedaling van de woningportefeuille bij lange na niet.

De ontwikkelende belegger verklaart in zijn jaarverslag over 2009 het negatieve resultaat vooral uit de noodzakelijke afwaardering van bezittingen. Amvest is gespecialiseerd in woningen in het midden- en dure segment.
Het rendement op het totale geïnvesteerde vermogen kwam uit op -2 procent, een stuk minder dan in 2008 (4,3 procent) en nog veel minder dan in 2007 (8,8 procent) en 2006 (9,2 procent). Toch is de directie optimistisch over de toekomst, want “de bodem van de woningmarkt is geraakt”.
Hoop put ze uit de meevallende marktontwikkeling. De gemiddelde prijsdaling van circa 2 procent vorig jaar steekt positief af tegen de begin dat jaar gevreesde 5 procent. Vanaf nu rekent Amvest op een stijgende lijn, maar die zal pas over één à twee jaar echt zichtbaar worden, is de verwachting, want “de effecten van bedrijfssluitingen, werkloosheid en de afname van de bestedingskracht van zzp’ers zijn nog niet verwerkt in de markt”. In 2010 kan de leegstand daarom nog licht oplopen. De ontwikkelportefeuille heeft een totale investeringswaarde van 1,3 miljard euro, wat neerkomt op een nieuwbouwpotentieel van circa zesduizend woningen. Vorig jaar zijn 348 woningen aan de bestaande portefeuille toegevoegd en 252 oudere woningen verkocht. Per saldo komt de portefeuille daarmee op 10.425 woningen, met een balanswaarde van 1,9 miljard euro.

Financiering

Om toekomstige groei te financieren zoekt de directie naar nieuwe financieringsmogelijkheden. Daarbij sluit zij niet uit dat er ruimte komt voor nieuwe beleggers, als aanvulling op de stabiele basis voor het bedrijf van Aegon en Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Volgens de directie staat Amvest er ondanks de huidige dip goed voor. Ze wijst op de in het verschiet liggende verdere liberalisering van de huurwoningmarkt. Die kan positief uitpakken voor de markt van duurdere huurwoningen en daarmee voor de waarde van de Amvest-portefeuille. Verder zou Amvest door zelf te ontwikkelen, woningen krijgen die beter zijn afgestemd op de wensen van de klanten dan wanneer het woningen van ontwikkelaars zou afnemen. Het in eigen hand houden van de complete keten van beleggen tot ontwikkelen en beheer zou ook financieel gunstig uitpakken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels