nieuws

‘Alleen nieuwe regels als oude vervallen’

bouwbreed Premium

Vermindering van regeldruk moet een speerpunt worden voor het nieuwe kabinet

Nieuwe regels mogen alleen als er oude geschrapt worden, vindt de Commissie Regeldruk Bedrijven.
In een brief aan de kabinetsinformateurs schrijft de commissie dat het programma vermindering regeldruk geïntensiveerd moet worden door een forse nettovermindering van de totale regeldruk. Daarbij gaat het hanteren van een ‘nullijn’ voor nieuwe regelgeving, dat wil zeggen dat nieuwe regels slechts ingevoerd mogen worden als oude regels vervallen. Het moet een reductie van enige miljarden euro’s in de komende vier jaar voor bestaande regels opleveren.
Commissie-voorzitter Bernard Wientjes vindt het zeker in de huidige economische omstandigheden een belangrijk advies. Zonder vermindering van de lasten duurt het herstel langer. Daarbij zijn er vooral kansen op het gebied van omgevings-, bouw- en natuur- en milieuregelgeving. Zo kan de WABO-vergunning verder gestroomlijnd worden. “De huidige vergunning heeft nog het karakter van een opstelsom van verschillende vergunningen. Naast een totale integratie van deze vergunning in de uitvoering, zou op wetgevingsniveau de bouw- en natuur- en milieuwetgeving gebundeld moeten worden in één omgevingswet”, schrijft de commissie.
Bij nieuwe wet- en regelgeving adviseert de commissie er rekening mee te houden dat de meeste bedrijven in Nederland minder dan tien man personeel hebben. Die hebben geen grote staven die alle regeltjes kunnen bijhouden en zien daardoor soms door de bomen het bos niet meer.
De commissie beseft terdege dat veel regels uit ‘Brussel’ komen. Het kabinet dient daarom stevig in de Europese hoofdstad te lobbyen om ook daar de regeldruk aan te pakken. Bovendien moet Nederland eens ophouden om op Brusselse regels nog eens een nationale kop te zetten die vaak verdergaat dan in andere landen.

Afkoelingsperiode

Bij incidenten heeft de politiek vaak de neiging direct te grijpen naar het instrument regelgeving. De commissie vindt dat ook daar paal en perk aan gesteld moet worden. Dat kan door een afkoelingsperiode van een half jaar in te stellen na een incident. Pas daarna kan regelgeving worden overwogen.
Wientjes is verder ook groot voorstander van verplichte invoering van een Regelgeving Effectrapportage. Belangrijk daarin is dat ook moet worden gekeken naar alternatieven voor regelgeving om een beleidsdoel te bereiken. Daaruit kan blijken dat er domweg minder regelgeving nodig is.

Reageer op dit artikel