nieuws

Adviescentrum GWW nog steeds hard nodig

bouwbreed Premium

Het Adviescentrum Aanbestedingen GWW is nog steeds broodnodig. Dat blijkt wel uit het aantal vragen en klachten dat bij het bureau binnenkomt over openbare aanbestedingen.

Toen het ACA GWW in 1999 werd opgericht, was de opdracht dat iedereen zich binnen enkele jaren zou houden aan de afgesproken uniforme aanbestedingsregels. Het aantal vragen en klachten dat bij het bureau binnenkomt, maakt duidelijk dat het nog lang zo ver niet is. “ACA GWW is niet alleen levensvatbaar, maar keihard nodig”, concludeert voorzitter Daan Stuit in het jaarbericht.
Vorig jaar werd het centrum 230 keer geraadpleegd. Zo’n 80 procent van de vragen was afkomstig van bedrijven die wilden inschrijven. De rest kwam van aanbestedende diensten of hun adviseurs. Het gros ging over aanbestedingen door gemeenten.
De grootste ergernis is het gebrek aan transparantie bij aanbestedingen. Waar vroeger de enveloppen in het bijzijn van de inschrijvers werden geopend, gebeurt dat nu veelal achter gesloten deuren. ACA GWW vindt dat niet goed omdat een van beginselen van het aanbestedingsrecht juist transparatie is.
Daarnaast leidt gebrek aan informatie over besluiten tot irritatie. Spoedige openheid van zaken bijvoorbeeld over de uitslag is voor de inschrijvers van groot belang. Aan de hand daarvan kunnen ze hun kansen op het winnen van de aanbesteding inschatten en of ze wel of niet op andere projecten kunnen inschrijven.
Een succes heeft het centrum bereikt op het gebied van de grondroerdersregeling. In het contract behoort te staan welke inspanningen van de aannemer worden verwacht bij het zorgvuldig uitgraven. Gesprekken met aanbestedende diensten hebben geleid tot aanpassingen in de bestekken.

Reageer op dit artikel