nieuws

Aannemers roepen om politiek beleid

bouwbreed

Het nieuwe kabinet moet een doorwrocht samenhangend beleid voor de bouw maken

Dat schrijft de Aannemersfederatie Nederland in een brief aan de informateur en de Tweede kamer.
Het gaat de AFNL niet alleen om tijdelijke maatregelen om de crisis in de bouw te bezweren, maar ook om een oplossing van een aantal structurele knelpunten die continuïteit en vooruitgang in de weg staan. Daarvoor is een visie nodig “die veel verder reikt dan een langjarige en politiek zwaarbeladen discussie over hypotheekrenteaftrek”.
Voor de korte termijn wil de federatie een aantal wensen vervuld zien zoals verlaging van het btw-tarief op groot onderhoud. Maar ook een sloopregeling zoals de autobranche die heeft gekend, zou direct al soelaas kunnen bieden.
Voor de langere termijn en meer structureel stelt de federatie een aantal wijzigingen op sociaal terrein voor. Zo moet de zogenoemde SFB-status (structureel functioneel beperkt) van een arbeidsongeschikte werknemer sneller worden vastgesteld dan pas na twee jaar. Die termijn belemmert reïntegratie in een dan passende baan.

Pensioenleeftijd

Wat de pensioenleeftijd betreft beseft de federatie dat oprekking nodig is. Een koppeling met de duur van het arbeidsverleden is daarbij op zijn minst gewenst. Daarbij denkt de AFNL aan 45 jaar. Voor de langere termijn opteert de federatie voor individuele keuzes voor vormen van werken en sparen met mogelijkheden tot deeltijdpensioen en deeltijdwerk. Ook moeten AOW en pensioenstelsel geïntegreerd worden.
Grote zorgen heeft de federatie over het lager en middelbaar beroepsonderwijs., zowel qua inhoud als bekostiging. Er is ook onder jongeren behoefte aan een goede ambachtelijke opleiding met aanzien. Dat biedt het huidige vmbo dat te veel wordt gezien als afvoerputje, absoluut niet. Een moderne ‘ambachtschool’ doet dat wel.
Daarnaast wil de AFNL een heroriëntatie op de bekostiging van vakopleidingen. Die worden nu grotendeels gefinancierd uit bedrijfstakgelden. Die komen echter steeds meer onder druk te staan door zzp’ers, buitenlandse werknemers en uitzendkrachten die niet bijdragen aan de bedrijfstakfondsen.
Waar het beroepsonderwijs betaald wordt met overheidsgeld, zou dat voor de vakopleiding ook moeten, vindt de federatie.

Reageer op dit artikel