nieuws

Wegwater schoon volgens norm

bouwbreed

Het SpaRc Hydrosystem 1000 van Pipelife Nederland reinigt regenwater dat van wegen spoelt volgens de Europese en Nederlandse normen

Dat garandeert de fabrikant.
Productmanager Infra Marco Berkhout noemt de voorziening ‘de overtreffende trap van het lamellenfilter’.
“Eén SpaRc Hydrosystem 1000 kan in beginsel het regenwater van 1000 vierkante meter wegdek verzamelen en verwerken”, rekent Berkhout voor. Het gemiddelde debiet in de voorziening bedraagt 12 liter per seconde. Het maximum ligt rond 38 liter per seconde.Het systeem haalt beter dan een lamellenfilter vaste deeltjes en slib uit het vervuilde wegdekwater. Daarna verwijdert een filterelement onder meer pak’s, zware metalen en ammoniak. Op de weg naar buiten passeert het water nog een olieafscheider. “Aan het eind van het systeem voldoet de kwaliteit aan de bepalingen van de Kaderrichtlijn Water (KWR)”, zegt Berkhout. Deze bepalingen worden in 2015 officieel van kracht.
Pipelife bouwt het filter in zijn kunststof inspectieput van het type Renoflow in. Deze put heeft een diameter van 1000 millimeter bij een hoogte van ongeveer 2 meter. Regenwater stroomt op iets meer dan een meter onder de bovenkant in de put.

Afscheider

Het regenwater komt terecht in een hydrodynamische afscheider. “Dat is een soort trechter die het water laat ronddraaien waardoor vaste vuildeeltjes neerslaan”, verklaart Berkhout de werking.
Het systeem verwijdert deeltjes die kleiner zijn dan 45 micrometer. Deeltjes groter dan 75 micrometer worden volgens Berkhout voor 99 procent uitgefilterd. Zand en vuil zakken door een opening in de afscheider in een compartiment. Deze ruimte wordt via een staande buis met een kolkenzuiger leeggemaakt.
Van vaste deeltjes ontdaan stijgt het water via de zijkant van de put en passeert een element met vier filters. De filters zijn opgebouwd uit diverse substraten. Die houden onder meer fijn stof vast, in water opgeloste zware metalen en olie. De filters kunnen worden doorgespoeld. Een aparte olieafscheider vangt eventueel achtergebleven olieresten af. “De filters verwijderen in water opgeloste stoffen voor meer dan 90 procent”, vertelt Berkhout. Het behandelde water mag in zijn woorden zonder meer worden geïnfiltreerd of op het oppervlaktewater worden geloosd.
“Afhankelijk van de situatie gaan de filters zeer lang mee”, zegt Berkhout. Wel adviseert hij ze gemiddeld om de drie of vier jaar te vervangen. Een jaarlijkse inspectie moet uitwijzen of de filters nog een jaar meekunnen. Pipelife laat dat controleren door een gespecialiseerd bedrijf. Deze onderneming wisselt ook de filters om en brengt de gebruikte filters naar een verwerkingsspecialist. Gebruikte filters vallen onder de kwalificatie ‘chemisch afval’, waarschuwt Berkhout. “Niet elk bedrijf mag om die reden de filters wisselen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels