nieuws

Wavin-programma helpt overmaat aan regen beheren

bouwbreed

Het klimaat verandert en dat uit zich onder meer in steeds meer regen. Fabrikant Wavin zegt dat hemelwater al duurzaam te kunnen beheren met de producten en diensten uit zijn programma Intesio. In Harderwijk demonstreerde de producent met zes modelopstellingen de mogelijkheden voor afvoeren, tijdelijk opslaan, infiltreren, zuiveren en hergebruik van regenwater.

“Intesio is alleen maar een woord zonder verdere betekenis”, zegt business Unit Manager Infra Dick de With van Wavin. De fabrikant gebruikt het als een verzamelnaam voor zijn producten en diensten voor duurzaam waterbeheer. Enkele van die producten staan al langer in de catalogus van de fabrikant. Een aantal is er recent aan toegevoegd. Nieuw is ook het advies dat de producent geeft voor het ontwerp en de uitvoering van systemen voor duurzaam waterbeheer.
Wavin zegt vijftien jaar garantie te geven op de producten waaruit een systeem is opgebouwd en op de goede werking van het geheel. “Mits de onderhoudsvoorschriften worden opgevolgd”, waarschuwt De With.
Bronkhorst is volgens hem de eerste gemeente die zijn water duurzaam beheert met het programma Intesio. “Dat systeem is ontworpen op de plaatselijke omstandigheden.”
Dat zijn volgens De With onder meer de intensiteit van de bebouwing, de stand van het grondwater en de mate van vervuiling. “Het laatste speelt een rol in bosrijke gebieden waar de regen zoveel afgevallen bladeren kan meevoeren dat het systeem op den duur verstopt raakt”, vertelt De With. De grondsoort speelt naar zijn mening ook een rol: “Hemelwater is in kleigrond moeilijker te infiltreren dan in zandgrond.” Het ontwerp van een systeem houdt ook rekening met de hoeveelheid regen die wordt verwacht.
Van die regen zal steeds meer vallen, verwacht De With. “Al dat water via het riool afvoeren is geen optie omdat het simpelweg te veel wordt.” De capaciteit van de riolering wordt in zijn woorden op den duur te klein om al het water te transporteren dat via straten en daken vrijkomt. “Infiltreren in de bodem is dan een beter alternatief”, meent De With “Het water blijft daardoor ook op de plek waar het valt.” Daarmee worden volgens hem ook de gevolgen bestreden van verdroging. Wavin zegt deze techniek inmiddels een kleine vijftien jaar aan te bieden. Het eerste project was Stadshage in Zwolle.
Tot nog toe is Nederland nog geen uitgesproken infiltratieland, constateert Dick Brunt, productmanager Watermanagement North-West van Wavin. “In Duitsland wordt de techniek meer toegepast”, vindt hij. “Niet in de laatste plaats omdat hemelwater en het mogelijke hergebruik ervan er meer aandacht geniet van onder meer gemeenten.” Dat is dan ook mede de reden dat Wavin op het het terrein van Bouw & Infra in Harderwijk gemeenten, waterschappen en adviesbureaus de mogelijkheden demonstreerde van zijn Intesio-programma.
Wavin liet onder meer de werking zien van zijn nieuwe sedimentfilter Certaro. “Het is welbeschouwd een lange hellingbaan die het regenwater naar de bodem van een put leidt”, legt Brunt uit. Onderweg slaan allerlei deeltjes neer op de spiraalbaan. Die komen uiteindelijk terecht op de bodem van de put. In zijn woorden is het technische principe gelijk aan dat van het lamellenfilter. Om de zoveel tijd wordt het sediment van de putbodem verwijderd met een kolkenzuiger. In het midden van de spiraal zit een opening voor de zuigbuis. In Wavins becijfering houdt de Certaro ruim 80 procent van deeltjes groter dan 75 micrometer vast. “Daarmee daalt ook het vuilgehalte”, zegt Brunt. “Deze deeltjes hechten zich doorgaans aan zanddeeltjes.”

Infiltratiebuis

In Harderwijk demonstreerde de fabrikant ook de mogelijkheden van een verticale infiltratiebuis. “Die biedt vooral uitkomst in het stedelijke gebied”, zegt Brunt. Voor de installatie hoeft volgens hem niet meer dan een paar vierkante meter van de bestrating te worden opgebroken. De fabrikant ontwikkelde de techniek met Hoornstra Infrabouw uit Doesburg. Wavin infiltreert het regenwater met een 6 meter lange pijp met een geribbelde buitenkant en een diameter van 250 tot 800 millimeter. Rond deze buis is geotextiel gewonden. De bijzonderheden van onder meer deze manier van infiltreren zijn volgens De With momenteel het onderwerp van een afstudeeropdracht voor de TU Delft.

Reageer op dit artikel