nieuws

Verticale buurten

bouwbreed

Een leegstaand kantoorgebouw is geen kantoor, las ik pas ergens

En leegstand is nuttige leegte. Met veel groen, openbaar gebied en een goede ontsluiting. Maar hoe valt die leegte te benutten als de markt faalt en de overheid eerst alleen maar meeprofiteert van de bouwboom en vervolgens niet veel verder komt dan een convenant sluiten met die falende markt? Laten we leegstaande gebouwen beschouwen als nieuwe verticale buurten. Gebouwen met veel verschillende functies op elkaar. Tegen woonwijken aan, soms zelfs er in. Laten we ons heil zoeken bij de buurt en omwonenden. Neem het Veemarktterrein in Utrecht. Gesprekken met de buurt (bewoners en verenigingen) leiden daar tot levensvatbare plannen. Bewoners willen mee doen op het terrein. Daar een bedrijf beginnen. Of wonen. En niet zomaar wonen, nee, ze willen hun eigen woning maken. Van onderop ontstaat een plan. Met draagvlak in de buurt. Voorzien van alvast een substantieel aantal nieuwe gebruikers en bewoners. En geld. Virtueel kraken de buurt en de bewoners zo het terrein: het wordt van hen. Gemeenten en marktpartijen moeten wel meewerken. Zie het voor u. Er is een leegstaand kantoor. De twee topetages zijn geclaimd door vitale vijftigers. Het dak door een convivium van slow food dat daar groente en fruit verbouwt. Op de begane vloer vestigen zich kleine bedrijven, een restaurant en kleine winkels. Op drie verdiepingen wonen ouderen met een zorgbehoefte. Daar zit ook het huisartsencentrum, de sportschool en een buurtcafé. En dan zijn er nog twee lagen voorzieningen. Op de ene de muziekschool. En op de andere een basisschool. Het parkeerterrein is omgetoverd in een stadspark. Een leuke verticale buurt, toch?

Adviseur Andersson Elffers Felix
Utrecht

Reageer op dit artikel