nieuws

‘Verplichting verhaal kosten moet uit wet’

bouwbreed Premium

Het verplicht verhalen van kosten van openbare werken op projectontwikkelaars moet uit de Grondexploitatiewet

Dat vindt het Planbureau voor de Leefomgeving na een eerste evaluatie van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro).
De Grondexploitatiewet werkt op zich goed, luidt het oordeel. De tijden dat zogenoemde free riders voor niets konden profiteren van de openbare werken in gemeenten is definitief voorbij. Private ontwikkelaars moeten die kosten vergoeden.
Volgens het planbureau is de wet alleen iets te ver doorgeschoten door gemeenten te verplichten die kosten altijd te verhalen. Als het gaat om kleine plannen waarbij weinig kosten zijn gemaakt, dan weegt de ‘winst’ niet op tegen de belasting van het ambtelijk apparaat. Het planbureau vindt dan ook dat de verplichting vervangen kan worden door de bevoegdheid de kosten te verhalen. Mocht de politiek niet zo ver willen gaan, dan is de aanbeveling de minimale omvang van plannen waarvoor het verhalen van de kosten verplicht is, te verhogen.
De Wro zelf heeft op een aantal punten niet voldaan aan de doelstellingen, concludeert het planbureau. Zo zou het bestemmingsplan sturend worden voor de ruimtelijke ontwikkeling. Het bestemmingsplan is de toetssteen, waarbij tegelijkertijd een einde is gemaakt aan de vele vrijstellingsmogelijkheden, met name de zogenoemde artikel 19-procedure.
Uit de evaluatie blijkt nu dat het bestemmingsplan inderdaad vaker de norm is en dat minder gebruik wordt gemaakt van alternatieven zoals het projectbesluit en de beheersverordening. Daarmee is het echter nog niet sturend geworden. Gemeenten gebruiken het plan nu om een juridische basis te leggen onder concrete ontwikkelingen of om bestaand gebruik vast te leggen. Het planbureau constateert dan ook dat de meeste bestemmingsplannen reageren op ontwikkelingen waardoor ze in feite niet veel afwijken van de oude vrijstellingen.
De bestemmingsplanprocedure is wel veel sneller geworden, meent het Planbureau. Door het afschaffen van de goedkeuring door GS is de tijd voor de procedure gedaald van gemiddeld 46 weken naar 17 weken. Dat is ruwweg even snel als de artikel 19-procedure.

Reageer op dit artikel