nieuws

Verdegro verliest kort geding van Rijkswaterstaat

bouwbreed

Rijkswaterstaat heeft de mobiele rijstrooksignaleringssystemen van Verdegro terecht niet toegelaten op het openbare wegennet.

Tot dat oordeel is de Haagse rechtbank gekomen in het kort geding dat de
leverancier uit Etten-Leur had aangespannen tegen de wegbeheerder.
Rijkswaterstaat keurde de apparatuur van Verdegro begin dit jaar af omdat ze
niet aan de gestelde eisen zou voldoen. Zo ontbrak de verplichte CE-label voor
de verlichting en voldeden de signaalgevers niet aan de eisen ten aanzien van
herkenbaarheid en leesbaarheid. Volgens Verdegro waren de systemen echter
goedgekeurd, nota bene door Aboma+Keboma, de instantie die door Rijkswaterstaat
zelf is aanbevolen en geaccrediteerd. Het bedrijf eiste daarom dat zijn mobiele
rijsstrooksignalering alsnog zou worden toegelaten. De rechtbank concludeerde
echter dat Aboma+Keboma niet was geaccrediteerd om mobiele rijstrooksignalering
te toetsen aan de eisen van de Europese norm EN 12966. Aan die norm moet de
apparatuur wel voldoen, aldus de rechter, die de vordering van Verdegro daarom
afwees. De onderneming heeft van Rijkswaterstaat tot eind juni de tijd gekregen
om de systemen alsnog aan te passen. Doet ze dat niet dan zal de wegbeheerder
aannemers laten weten dat de mobiele rijstrooksignalering van Verdegro niet
gebruikt mag worden voor onder meer wegwerkzaamheden.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels