nieuws

Verborgen camera’s in bouw overbodig

bouwbreed

Bouwbedrijven tonen nauwelijks interesse voor het inzetten van verborgen camera’s om hun bezittingen op bouwplaatsen te beveiligen

Die conclusie trekt beveiligingsonderneming Alarmrent BV. Volgens Govert
Steyn, directeur van de Utrechtse onderneming, zijn verborgen camera’s een rage
onder mkb-bedrijven. “Ze worden bij ons ingehuurd om medewerkers die een greep
in de kassa doen op heterdaad te kunnen betrappen, maar bouwbedrijven hebben
daar nauwelijks last van.” Contant geld is op de meeste bouwplaatsen niet
aanwezig. Bovendien werken grote aannemers veelal met onderaannemers,
constateert Steyn. Zij nemen diefstalgevoelige spullen, zoals gereedschappen, ‘s
avonds meestal mee naar huis. “De hoofdaannemer heeft er dus geen belang bij om
verborgen camera’s op te hangen.” Zijn conclusie wordt onderschreven door
uitkomsten van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven. Aan dit onderzoek van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum hebben vorig jaar ruim 5000
aannemers meegedaan. Uit het rapport blijkt dat de bouw relatief weinig met
diefstallen te maken krijgt. Werd in 2004 12 procent van de aannemers
slachtoffer van diefstal, vorig jaar ging het gemiddeld om 10 procent. In de
burgerlijke en utiliteitsbouw gaat het om een iets hoger percentage, te weten 12
procent. Van de klusbedrijven werd 7 procent geconfronteerd met diefstal. In 6
procent van de gevallen gaat het om ontvreemdingen uit gebouwen en in 4 procent
om diefstal uit transportmiddelen. Voertuigen worden sporadisch gestolen.
Slechts 2 procent van de meldingen heeft hierop betrekking. Meer in het algemeen
valt op dat het aantal aannemers dat diefstal meldt tussen 2004 en 2009 daalde
met 2 procent.

Personeelslid

Verder blijkt uit het onderzoek dat voor diefstallen op de bouwplaats in 7
procent van de gevallen een personeelslid verantwoordelijk is. Verborgen
camera’s gebruiken om vernielingen door personeel te voorkomen is dus niet
nodig, constateert Steyn. Ook het inzetten van verborgen camera’s om het
personeel te kunnen betrappen op vandalisme, blijkt overbodig. De Monitor
Criminaliteit Bedrijfsleven wijst uit dat in slechts 1 procent van de
vandalismezaken medewerkers hiervoor verantwoordelijk zijn. Dat aannemers
nauwelijks verborgen camera’s inzetten, betekent volgens Steyn niet dat
bouwplaatsen slecht zijn beveiligd. “Daaraan wordt tegenwoordig juist heel veel
aandacht besteed.”

Reageer op dit artikel