nieuws

Tekort vaklieden noopt tot ingrijpen Rijk

bouwbreed Premium

De overheid moet maatregelen nemen om te voorkomen dat als de economie aantrekt, een enorm tekort aan vaklieden ontstaat.

John Kersten, voorzitter van FNV Bouw, zegt dat naar aanleiding van het
almaar dalende aantal jongeren dat een bouwopleiding volgt. Niet alleen Kersten
maakt zich zorgen, zo blijkt uit een onderzoek dat FNV Bouw hield onder 900
bouwvakkers. Een ruime meerderheid van de geënquêteerden voorziet in de nabije
toekomst problemen met de instroom van leerling-bouwvakkers. De leden van de
vakbond geven massaal – 75 procent – aan dat ze verwachten dat na de recessie
slechts weinig jongeren voor de bouw zullen kiezen. Onder de niet-leden gaat het
om 63 procent. Zowel de bondsleden als de overige respondenten geven aan dat
betere arbeidsvoorwaarden noodzakelijk zijn om de sector aantrekkelijker te
maken voor jong talent. In dat verband denkt twee derde van de respondenten aan
een uitbreiding van de mogelijkheden om in deeltijd te werken. Ook moeten
bouwvakkers meer zeggenschap krijgen over hun arbeidstijden. Van de FNV-leden
vindt 52 procent dat werken in de bouw voor jongeren niet aantrekkelijk is. Bij
de niet-leden ligt dit percentage op 32 procent.

Monitor

De publicatie van de onderzoeksresultaten van FNV Bouw valt samen met de
presentatie van de Monitor Arbeidsmarkt eerste kwartaal 2010 die is gemaakt in
opdracht van Fundeon, het kenniscentrum voor de bouw en infra. Daaruit blijkt
dat de aanwas van jongeren stagneert. Zowel in de burgerlijke en utiliteitsbouw,
de gespecialiseerde aannemerij en in de infra is de instroom van jonge
medewerkers afgenomen. Eind maart 2010 waren in de bouw-en infra-opleidingen
14.090 leerlingen. Dat is 1136 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
Volgens Fundeon dreigt de bouw de komende jaren in de knel te komen omdat het
aantal nieuwkomers daalt, de uitstroom van ouderen groeit. “De uitstroom van
ouderen kan met het huidige aantal leerlingen in opleiding niet worden
opgevangen met gekwalificeerde werknemers.” Als de economie aantrekt, zal dit
grote problemen met zich meebrengen.

Aannemers

Fundeon-directeur Sander van Bodegraven wijst er op dat aannemers een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het stimuleren van de instroom door
leerlingen binnen hun bedrijf op te leiden.

Reageer op dit artikel