nieuws

Technische studie geen garantie meer voor werk

bouwbreed

Niet alleen aannemers en architecten hebben te lijden onder de crisis, ook starters merken dat een technische studie geen garantie meer biedt op een baan.

Niels de Hoon, die in augustus 2009 afstudeerde aan de faculteit bouwkunde
van de TU Eindhoven, zag de bui al hangen aan het einde van zijn studie. “Onder
studenten leefde dat wel, maar onze faculteit zei: jullie komen toch wel aan de
bak.” De praktijk bleek minder rooskleurig. “Er zijn momenteel gewoon geen
vacatures in de bouwwereld.” De masteropleiding Construction Management and
Engineering (gericht op binnenstedelijke herontwikkeling) die De Hoon volgde,
leek zo’n goede keuze. Datzelfde gold voor zijn afstudeeronderzoek met vier
andere studenten in de gemeente Eindhoven naar de factoren die bepalend zijn
voor de economische waarde van een wijk. Kortom, een prima voorbereiding op een
baan bij een projectontwikkelaar of bouwmanagementbureau, zoals De Hoon het
liefst zou willen. Maar nu veel grote binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten
stilvallen, hebben deze partijen geen behoefte aan nieuw personeel.

Reageer op dit artikel