nieuws

Strengere epc-eis in het Noorden van de baan

bouwbreed

De invoering van een lagere epc-eis in de noordelijke provincies is mislukt wegens onvoldoende steun onder marktpartijen.

Minister Van Middelkoop (wonen) maakte gisteren bekend dat hij de wettelijke
verplichting voor een epc van 0,5 in de drie noordelijke provincies intrekt.
Voor de dertien ‘excellente gebieden’ in Nederland, waar innovatief en zeer
energiezuinig gebouwd gaat worden, geldt de verplichting straks wel. Volgens de
noordelijke woningcorporaties zou een strengere eis veel meerkosten met zich
meebrengen. “We investeren dat geld liever in de bestaande voorraad, daar is
veel meer energiebesparing te bereiken”, verklaart Elles Dost, bestuurder van
Woonservice in Westerbork.” Daarbij is de markt al ontspannen, hogere
verkoopprijzen kunnen we ons niet permitteren.” Tanja Knip, gedeputeerde van de
provincie Drenthe, is teleurgesteld. “Erg jammer, het is een gemiste kans voor
de noordelijke provincies.” De hogere kosten vallen volgens haar mee. “Veel
corporaties berekenen het kostenverschil met de huidige eis van 0,8. Maar per 1
januari 2011 wordt de landelijke epc-norm toch aangescherpt naar 0,6. Het
kostenverschil is dan hooguit zo’n 3000 euro.” Dost is niet onder de indruk.
“Het wordt al duurder per 1 januari en door die strengere eis komen er nog eens
duizenden euro’s per woning bovenop. Als de provincies dat zo belangrijk vinden,
nemen zij die extra kosten toch voor hun rekening?” Volgens Dost komt het verzet
van de corporaties niet uit de lucht vallen. “We hebben anderhalf jaar geleden
al aangegeven dat we tegen waren. We willen wel doorgaan met het onderzoek naar
een nieuwe berekeningssystematiek. Maar een hogeren epc moet organisch groeien
met experimenten en maatwerk.” Klip ziet weinig brood in een vrijblijvende
aanpak. “Het is de enige mogelijkheid om daadwerkelijk grote stappen te zetten.
Het gaat te langzaam als het op vrijwillige basis gebeurt.”

Reageer op dit artikel