nieuws

Spouwanker vangt trekkrachten op in prefab muur

bouwbreed

Een speciaal gevormd spouwanker kan niet alleen de druk- maar ook de trekkrachten opvangen tussen het binnen- en buitenblad van een prefab spouwmuurelement. Zo maakt het de gebruikelijke stalen schoenen overbodig.

Octrooi NL1035621 betreft een prefab spouwmuurelement dat is uitgevoerd met
een speciaal spouwanker. Het probleem met de gewoonlijk voor prefab
muurelementen gebruikte spouwankers is volgens de octrooitekst dat die ankers
bij een betonnen binnenblad en een gemetseld buitenblad eigenlijk alleen
geschikt zijn voor het opvangen van drukkrachten. Dit soort eenvoudige ankers
zijn van draadstraal en hebben twee benen die in een hoek van 10 à 20 graden uit
elkaar lopen. Elk been gaat aan zijn uiteinde over in een relatief kort
verlengstuk dat loodrecht staat op het denkbeeldige vlak door beide benen. Deze
haakse verlengstukken komen bij het maken van het muurelement te liggen in een
lintvoeg van het gemetselde buitenblad. De andere kant van het anker – waar de
benen via een kort, gebogen tussenstuk zijn verbonden – komt bij de
prefabricatie terecht in het beton van het binnenblad. “Een dergelijk spouwanker
is echter niet geschikt voor het opvangen van de mogelijk optredende
trekkrachten tussen een betonnen binnen- en een vol gemetseld buitenblad”,
schrijven directeur Jos Dijkers en productontwikkelaar Michiel Stokla van
Heijmans Bestcon, “zodat aan de onderzijde van het muurelement stalen schoenen
nodig zijn”, vervolgen zij. “Een relatief dure oplossing die bovendien een groot
koudebrug vormend oppervlak oplevert.”

Draadstaal

Het R&D-team van Bestcon ontwikkelde een spouwanker dat zowel de druk-
als de trekkrachten kan opvangen en daardoor stalen schoenen of hoeklijnen
overbodig maakt. Het anker is gemaakt van 4 à 7 millimeter dik roestvast
draadstaal en heeft twee evenwijdig lopende benen van 150 à 225 millimeter,
verbonden door een recht tussenstuk van 45 à 75 millimeter. Beide benen zijn
verlengd: het ene met een stuk van 300 à 400 millimeter dat ligt in het
denkbeeldige vlak door beide benen, het tweede met een verlengstuk van 40 à 60
millimeter dat loodrecht staat op datzelfde vlak. De exacte maten hangen af van
de specifieke uitvoering van het muurelement waarin de ankers zullen worden
toegepast. Bij het vervaardigen van het prefab spouwmuurelement schuift het
lange verlengstuk van het Bestcon-anker in een stootvoeg van het metselwerk, de
beide benen en het korte verlengstuk in een lintvoeg. De plaatsing is langs de
uiteindelijke onderrand van het element, om de een à twee stenen. Na het
aanbrengen van de spouwisolatie en het uitharden van het daarop gestorte beton
zit zowel het tussenstuk van het anker als het lange, schuin weglopende
verlengstuk verankerd in het binnenblad. Bestcon is nog bezig met praktijktests
en heeft het anker nog niet toegepast in een van zijn projecten. Stokla verwacht
dat nog dit jaar het eerste pilotproject van start zal gaan.

Reageer op dit artikel