nieuws

Scan Hibin als toets voor de gehele bouwketen

bouwbreed

Adviesbureau Beco heeft in opdracht van brancheorganisatie Hibin een duurzaamheidsscan ontwikkeld voor de gehele bouwketen. De vereniging laat onderzoeken hoe de scan kan uitgroeien tot een certificaat.

De toets helpt ondernemers hun prestaties op het gebied van de duurzaamheid te meten en te vergelijken met collegabedrijven. Inzicht wordt verkregen op de terreinen personeel, materialen en product & toepassing. Ook komen gegevens boven drijven over logistiek, interne bedrijfsvoering en markten. Bij thema’s als in- en verkoop en communicatie verschaft de scan eveneens inzicht.
Hoewel het instrument ontwikkeld is met hulp van handelaren en producenten van bouwmaterialen, is de werkwijze volgens de Hibin uitstekend geschikt voor andere sectoren in de bouw. Afstemming met een partij als Bouwend Nederland plus aansluiting bij al bestaande meetmethoden zou moeten leiden tot invoering van een scan die de hele bouwketen zijn nut bewijst.

Milieu

De initiatiefnemers van de scan is duidelijk dat veel bedrijven zich amper realiseren hoeveel inspanningen zij leveren ten gunste van het milieu. Vaak worden logistieke vernieuwingen louter gezien als kostenbesparing. Gelijktijdig echter wordt een beperking van de uitstoot kooldioxide gerealiseerd, neemt het fijnstof af en daalt het energiegebruik.
Als nog minder bekend geeft Hibin aan de personele aspecten van duurzaamheid. Bedrijven die tijdens de recessie alles in het werk hebben gesteld om medewerkers te behouden en verder te helpen in hun ontwikkeling, scoren hoog.
Hibin verwacht dat veel bedrijven na het invullen van de scan tot de conclusie komen dat ze qua duurzaamheid beter presteren dan vooraf gedacht.

Reageer op dit artikel