nieuws

RroRail knipt contracten

bouwbreed

RroRail knipt contracten

ProRail faseert grote contracten als OV-Saal en Metro-rijden, om niet in financiële problemen te komen bij de komende bezuinigingen van het Rijk. De spoorbouwers staat een bulk aan werk te wachten, maar wel tegen steeds lagere kosten.

ProRail verwacht de dans niet te ontspringen bij de komende
bezuinigingensronde. “Na de crisis zal de vraag naar capaciteit weer stijgen,
dus is het onverstandig geplande investeringen opnieuw ter discussie te
stellen”, waarschuwde president-directeur Bert Klerk het volgende kabinet
desondanks bij de presentatie van het jaarverslag afgelopen week.

Ambitie

De spooropdrachtgever doet zelf al een duit in het zakje met de ambitie om
uiterlijk 2015 20 procent te besparen via de ‘life cycle costs’-benadering. Met
de koppeling van aanleg, beheer en onderhoud per kilometer spoor verwacht
ProRail een vijfde op de kosten te besparen. Dat wordt uitgewerkt in concrete
maatregelen: Spooraannemers zullen betere prestaties moeten leveren, bestaand
spoor wordt beter benut en bedrijfskosten gaan met 5 procent omlaag.

Reageer op dit artikel