nieuws

Prijs geeft doorslag bij opdrachtgevers

bouwbreed Premium

Om meer opdrachten binnen te krijgen moeten bouwbedrijven hun kosten beter beheersen en efficiënter gaan werken

Daarmee kunnen ze tegemoet komen aan opdrachtgevers die vooral op prijs selecteren.
Zo reageert KPMG op de uitkomsten van een eigen onderzoek waaruit naar voren komt dat goedkope aannemers eerder opdrachten krijgen dan hun innovatieve collega’s.
Het onderzoek werd gehouden onder ruim honderd aannemers. Een meerderheid van hen gaf aan dat niet innovaties maar prijs de doorslag geeft bij het verkrijgen van opdrachten.
Zo’n 90 procent van de respondenten vindt daarom dat de overheid niet moet selecteren op prijs. Door de druk op de prijzen loopt de kwaliteit van de bouwprojecten terug en stijgen de faalkosten. Eenzelfde percentage constateert dat het steeds moeilijker wordt om projecten te financieren. Een belangrijke reden hiervoor is dat banken de hand op de knip houden.
Van de respondenten maakt 80 procent zich ongerust over de vraag naar hun diensten. Drie kwart klaagt over geringe vooruitzichten voor toekomstige orders.
Stagnatie van de huizenmarkt, gedaald consumentenvertrouwen en financiële tekorten binnen de bedrijven zijn volgens de deelnemers aan het onderzoek de oorzaken van de verslechterde situatie. Volgens een derde van de respondenten speelt ook een rol dat de overheid heeft verzuimd efficiënt en tijdig maatregelen te nemen om de economie te stimuleren.
KPMG ziet een oplossing voor de problemen in een cultuurverandering binnen de bouwwereld. Zo zal er meer aandacht moeten komen voor het verzamelen en analyseren van managementinformatie. Dat laatste aspect is mede van belang om innovaties en duurzaamheid winstgevend te kunnen maken. Als ondernemers hun prestaties op deze terreinen duidelijk presenteren, verbeteren zij hun concurrentiepositie.
Daarnaast is het van belang om het aanbestedingsproces bij publiek private samenwerking (pps) te verbeteren. Deze optimalisering moet gericht zijn op het verminderen van investeringskosten.

Reageer op dit artikel