nieuws

Politieke partijen vaag over vermindering regeldruk

bouwbreed

De politieke aandacht voor vermindering van de regeldruk is in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen toegenomen. Maar politieke partijen blijven er vaag over.

De noodzakelijke bezuinigingen vereisen verhoogde inzet op reductie van regeldruk. Politieke partijen besteden daar in hun programma’s dan ook aandacht aan. Veel plannen om de regeldruk te verminderen zijn echter weinig concreet, constateert het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) uit eigen onderzoek.
Wil de regeldruk de komende kabinetsperiode echt verminderen, dan moet het coalitieakkoord stevige en vooral concrete afspraken bevatten over hoe dat te verwezenlijken, vindt voorzitter Steven van Eijck van de Actal. “Ik neem een kloof waar tussen ambitie en noodzaak. Zo vind ik het zorgelijk dat politieke partijen meer aandacht hebben voor vermindering van de regeldruk voor bedrijven dan voor burgers. Daarbij komt dat partijen maatregelen voorstellen die de lasten verzwaren. Zij geven daarbij echter niet aan dat die voorstellen tot meer regeldruk leiden. Laat staan dat zij compenserende voorstellen doen.”
Uit het onderzoek blijkt de VVD de meeste aandacht te hebben voor vermindering van de regeldruk en ook concrete voorstellen doet. Het CDA staat wat Actal betreft op de tweede plaats op de voet gevolgd door PvdA, D66 en ChristenUnie. De Partij voor de Dieren doet het minst.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels