nieuws

Poer van 5 meter dik in Middelburg

bouwbreed Premium

Zelfs de turbinetafel van een elektriciteitscentrale staat niet op zo’n zware fundering als het appartementencomplex dat Heijmans-dochter WBU wil bouwen aan de MIddelburgse Zuidzeesingel. Er ligt al een poer van 3,5 meter schraal beton onder het beoogde complex.

Om een stabiele situatie te creëren, moet op de poer van 3,5 meter schraal
beton nog bijna 1 meter bij. Voordat WBU aan het storten van de laatste laag
toekwam, barstte de kredietcrisis los en kwam de haalbaarheid van het project op
losse schroeven te staan. De tragiek van project Zuidsingel is natuurlijk dat
het helemaal nooit de bedoeling was om er een appartementengebouw neer te
zetten. Er moest een theater komen, een provinciehoofdstad waardig, geschikt
voor de grootste producties. Met een royale parkeergarage eronder. TBI
Voormolen, tegenwoordig Mobilis, zou de put opleveren zodat Sprangers garage en
theater kon bouwen.

Gehavende huizen

Maar bij het leegpompen stroomde 4 kuub zand de put in en verzakten de
belendingen alarmerend. Onderzoek wees uit dat de staat van de boorpalenwand
belabberd was en een herstel miljoenen zou kosten. Middelburg moest haar
ambities bijstellen, een wethouder sneuvelde en de gemeente ging bijna failliet
omdat het 11 miljoen euro moest afboeken voor een project dat nooit wat zou
opleveren. De put volgooien met zand en dan bebouwen, leek op het eerste gezicht
logischer. Maar het zand zou verdicht moeten worden voordat erop kon worden
gebouwd. De trillingen die dat met zich mee zou brengen, zouden de gehavende
huizen verder kunnen laten verzakken. Daarom de opmerkelijke keuze voor een
reusachtige bijna 5 meter dikke poer van schraal beton, die inmiddels als twee
jaar ligt te wachten op voltooiing. Een diepe wond in het hart van historisch
Middelburg.

Reageer op dit artikel