nieuws

Pijpleiding kooldioxide tussen Alkmaar en Wieringermeer

bouwbreed

Binnen twee jaar moet er worden begonnen met de aanleg van een ondergrondse pijpleiding tussen de vuilverbrander in Alkmaar en het glastuinbouwgebied Agriport A7 in Wieringermeer.

Althans, dat is de wens van commercieel directeur Jack Kranenburg van projectlocatie Agriport voor grootschalige glastuinbouw.
Via die leiding kan CO2die vrijkomt bij verbranding van huisvuil benut worden in de kassen. Toevoeging van kooldioxide in de glastuinbouw leidt tot een grotere productie per vierkante meter, aldus Kranenburg. “Dit is een uitgelezen kans om de CO2-uitstoot te verminderen en de glastuinbouw tegelijkertijd te verduurzamen.”
Een delegatie van VROM heeft het 250 hectare grote kassencomplex bezocht, om te beoordelen of er subsidie kan worden gegeven. Aanleg van de 30 kilometer pijpleiding kost ongeveer 7 miljoen euro. “Die kosten zijn te overzien,” aldus Kranenburg. “Het winnen van CO2en het verpompen naar de kassen kan worden betaald uit de meeropbrengst van de gewassen, verklaart Kranenburg. “Maar de aanlegkosten niet.”
Hij hoopt dat VROM subsidies toezegt. De vrijkomende kooldioxide van de Alkmaarse verbrandingsoven is voldoende voor de drie glastuinbouwgebieden in Noord-Holland, behalve in Wieringermeer ook die bij Zwaagdijk en Heerhugowaard. Hij schat in dat de leiding er binnen vijf jaar kan liggen.

Samenwerking

Tussen de Botlek en het Westland werd in 2006 het OCAP-netwerk in gebruik genomen, waarbij glastuinbouwers de vrijgekomen CO2van de petrochemische industrie via een uitgebreid distributienetwerk aangevoerd krijgen. OCAP is een samenwerkingsverband tussen aannemer Volker Wessels Stevin, ingenieursbureau Syens Energy en gassenproducent Linde Gas HoekLoos.

Reageer op dit artikel