nieuws

Paalmatras met houten palen ontgroeit kraamkamer

bouwbreed

Na zeven jaren in de kraamkamer komt er toch een weg op een paalmatras met houten heipalen. De primeur is voor een nieuwbouwwijkje in Capelle aan den IJssel.

Het innovatieve milieuvriendelijke funderingsconcept voor wegen leek een
stille dood gestorven, nadat het zeven jaar terug met veel tamtam was
gelanceerd. Een weg op houten palen was volgens Deltares en Van Biezen Heipalen
een slimme manier om CO2op te slaan en tijd te winnen bij de aanleg. De
ondergrond hoeft immers niet te worden voorbelast met zand; palen naar een
dragende zandlaag voorkomen verzakkingen in de gebruiksfase. In het
oorspronkelijke concept, dat de naam Kyotoweg meekreeg, bestond de aardebaan uit
verontreinigde baggerspecie ingepakt in geotextiel. Zo werd meteen ook een
oplossing gevonden voor het baggerspecieprobleem. Maar de verwerking daarvan
stuitte op problemen bij de kleine proefprojecten die zijn uitgevoerd, meldt
Willem van Delft van Van Biezen. Daarom wordt bij de 100 meter lange weg in
Capelle gebruikgemaakt van puingranulaat. Het ligt ingepakt in een dubbele laag
geotextiel. Aannemer Rasenberg en constructeur Crux hebben het concept voor het
wijkje zelfstandig uitgewerkt. Van Delft was dan ook verrast toen onlangs het
verzoek kwam om een prijs op te geven. Sindsdien gaat het heel snel, want nog
voor de zomervakantie moeten 400 houten palen de grond in. Eind augustus worden
die uitgerust met een betonnen paalkap die Van Biezen snel heeft ontworpen om de
last te spreiden. De rechthoekige kap kan zowel direct op een paalkop als op een
betonnen opzetter worden geplaatst. De vurenhouten palen komen royaal onder het
grondwaterpeil te staan en zijn dus goed beschermd tegen aantasting door
schimmels.

Reageer op dit artikel