nieuws

Opslagsysteem beschermt en bedwingt gecoate buizen

bouwbreed Premium

Opslagsysteem beschermt en bedwingt gecoate buizen

De opslag van met kunststof gecoate, stalen buizen vraagt om een veilig en duurzaam systeem dat een modulaire opbouw combineert met zachte draagkracht.

Voor het transport van bijvoorbeeld olie en gas worden pijpleidingen gebruikt
die zijn opgebouwd uit buizen met een lengte van 12 tot 18 meter, met diameters
die grofweg liggen tussen 40 en 150 centimeter. Tussen de fabricage van de
individuele buizen en het koppelen tot een complete pijpleiding ligt een heel
traject van transport en tussentijdse opslag, met grote kans op het beschadigen
van de corrosiewerende coating van de buizen. “Het gebruikelijke systeem om
buizen tijdelijk op te slaan, bestaat uit houten balken met daarop
vastgespijkerde keggen”, vertelt Idsart van Assema, manager Sales &
Development van Dhatec Line pipe Logistic Solutions te Bergeijk. “Een andere
mogelijkheid is het gebruik van zandheuvels. Allebei niet erg duurzaam in het
gebruik, en met grote kans op beschadigingen aan de buizen. En ook niet altijd
even veilig voor de omgeving. Omdat wij eerder al een transportsysteem voor
grote buizen hadden ontworpen, vroegen onze klanten of we ook niet eens naar een
beter en veiliger opslagsysteem konden kijken. Na ongeveer twee jaar ontwikkelen
zijn daar uiteindelijk twee nieuwe pijpopslagsystemen uit voortgekomen: Pipe
Stop en Pipe Stop Advanced.”

Polyetheen

De basis van het in octrooi NL1036370 omschreven Pipe Stop Advanced is een
ligger van polyetheen met een uitsparing die is voorzien van een stalen
vertanding voor het vastzetten van de keggen, de blokken die nodig zijn om de
buizen op hun plaats te houden. De liggers worden op locatie opgebouwd uit 1,5
meter lange, onderling gekoppelde modules. Voor een stapel buizen zijn minimaal
twee liggers nodig. Met twee liggers kan het opslagsysteem per buispositie
maximaal 50 ton dragen. Met drie liggers wordt dat 75 ton. De buizen kunnen niet
in contact komen met de stalen vertanding in de liggers, en ook de stalen keggen
zijn voorzien van een laag polyetheen. Van Assema: “De buizen zelf hebben
gewoonlijk een beschermende coating die bestaat uit polyetheen of polypropeen
met een hoge dichtheid. In ons opslagsysteem gebruiken we polyetheen met een
lage dichtheid, dat zachter is dan de buiscoating, maar toch sterk genoeg is om
de krachten op te kunnen nemen die de buizen uitoefenen. Het is een gerecycled
materiaal dat we ook gebruiken in ons transportsysteem. Het staal dat we
gebruiken is corrosiebeschermd.”

Eindstops

In de praktijk blijkt het niet altijd nodig om elke buis op de ligger
individueel met keggen vast te zetten. Van een niet te hoge stapel buizen kunnen
met twee zogeheten ‘eindstops’ ook alleen de eerste en de laatste buis worden
geblokkeerd. Ook deze eindstops zijn van staal en bedekt met
lagedichtheidspolyetheen (ldpe).

Reageer op dit artikel