nieuws

Op het hakblok

bouwbreed

Een hoofd dat boven het maaiveld uitsteekt, wordt afgehakt

Een oerdegelijke gewoonte, die sinds mensenheugenis in de Lage Landen wordt gepraktiseerd. In de praktijk zijn lijfstraffen afgezworen, in de figuurlijke zin worden ze nog volop gepraktiseerd. Er bestaat weinig waardering voor mensen, die verder denken dan de neus van de omstanders lang is. Er zijn dan verschillende manieren om iemand het zwijgen op te leggen. Als de ene methode niet werkt, kan de andere geprobeerd worden. Om te beginnen kun je proberen iemands inbreng tot nul te reduceren. Dan bagatelliseer je zijn woorden en wijs je erop dat je wel kunt horen dat hij er geen verstand van heeft. Je moet er ook weer niet teveel woorden aan wijden, want je moet het niet belangrijker maken dan het is. Als deze nul-optie niet werkt, kunnen zwaardere middelen worden ingezet. Verdachtmakingen vormen een batterij aan mogelijkheden. Je roept suggestieve spookbeelden op of legt verdachte verbanden aan. Tegen dergelijke vileine vragen is maar een klein deel van de mensheid bestand. De volhouders dienen met zwaarder geschut bestreden te worden. Als iemand onuitstaanbaar op zijn standpunt blijft staan, kun je zijn positie ter discussie stellen. Meestal voelt een dissident aan zijn spreekwoordelijke water zo’n discussie al wel aankomen. Als dan het hakmes valt is de gedaagde net ontsnapt. Voor iedereen die zich beroepsmatig met innovatieprocessen bezig houdt, is het nuttig enige basiskennis op het gebied van mentale oorlogsvoering te hebben. Een geslaagde innovatie brengt veel dynamiek mee. Bestaande belangen botsen. Nieuwe belangen dienen zich aan. Iedereen die zich binnen het schootsveld van deze belangen ophoudt, dient zich te voorzien van een passend schild om onverhoedse aanvallen af te weren. Van het aanjagen van innovaties word je niet populair. De eerste aanvallen komen van traditionele tegenstanders die willen vasthouden aan bestaande praktijken. Vervolgens ontstaat er een scherp gevecht tussen koplopers en achterblijvers, die elkaar met veel modder bestoken. Als je dan in de nabijheid bent, raak je altijd besmeurd. De grootste en gevaarlijkste vijand komt uit onverdachte hoek. Dat is degene die het meest succes heeft gehad met de innovatie. Het hakmes wordt uiteindelijk gehanteerd door de persoon voor wie je het meest hebt betekend. Als je met innovatie bezig bent, speel je met vuur.

Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist
p.oskam@sdu.nl

Reageer op dit artikel