nieuws

Ontwikkeling winkels stuit op starre huurwet

bouwbreed Premium

De huurwet belemmert in Nederland de ontwikkeling van winkelgebieden. Grote buitenlandse toetreders komen nauwelijks aan de bak.

Vastgoedspecialist Jones Lang LaSalle constateert in zijn verkenning van de
Nederlandse markt dat eigenaren een sterke vraag niet kunnen vertalen naar een
hogere huurprijs. “Het huidige systeem van huurherzieningen, met een
referentieperiode die vijf jaar terug gaat, biedt nauwelijks mogelijkheden. De
huuraanpassing zou veel meer gebaseerd moeten zijn op het heden en de toekomst
dan op het verleden.” Bedrijven als Stradivarius (mode) en Apple (elektronica)
staan te trappelen om zich een plek te verwerven in de Nederlandse binnensteden.
Gemakkelijk is dat niet. Het aanbod van geschikte winkelruimtes is qua locatie
en omvang erg schaars. Jones Lang LaSalle signaleert dat de winkeldynamiek in
Nederland afwijkt van wat in veel andere landen gebruikelijk is. “De
binnensteden kennen veel pandeigenaren. Daardoor moet met veel partijen
onderhandeld worden. Nauwelijks bestaan grote centra die als één geheel geleid
worden. De Nederlandse huurwet belemmert zowel de doorstroming als de
kwalitatieve verbeteringen in onze winkelgebieden.” De vastgoedspecialist stelt
vast dat de zittende huurder alle sleutels tot verandering heeft. Alleen als
eigenaren panden voor eigen gebruik nodig hebben, kan vertrek worden
afgedwongen. Jones Lang LaSalle suggereert om mobiliteit te bevorderen door
gebruik te maken van – de in Nederland nog erg ongebruikelijke – uitkoopsommen.
De hoogte van het bedrag kan gekoppeld worden aan de jaaromzet. Door de
onzekerheid bij de consumenten, zullen de bestedingen in de winkelgebieden
komende jaren flink achterblijven bij het hoge niveau van voor de crisis. Het
volume aan beleggingen in winkelvastgoed daalde vorig jaar met 30 procent tot
1,2 miljard euro. In de tweede helft van 2009 trok de markt duidelijk aan. In
het eerste kwartaal van 2010 werd 395 miljoen euro geïnvesteerd. In Amsterdam
bedraagt de tophuur jaarlijks 2280 euro per vierkante winkelmeter.

Reageer op dit artikel