nieuws

‘Natuurbehoud te theoretisch’

bouwbreed

‘Natuurbehoud te theoretisch’

Bij iedere uitbreiding van een attractiepark in Noord-Brabant komen economische en ecologische belangen keihard met elkaar in botsing. Het gevolg: jarenlange juridische procedures. Dat speelde bij de Efteling, het inmiddels failliete Land van Ooit en nu weer bij de Beekse Bergen. Toch ziet de Brabantse gedeputeerde Ruud van Heugten voor ruimtelijke ontwikkeling geen reden om de regelgeving aan te passen. “De regels zijn helder.”

De geschiedenis herhaalt zich. De recente opening van Bosrijk, het nieuwe
vakantiepark van de Efteling, is niet zonder slag of stoot gegaan. Er ging een
langdurige strijd aan vooraf die in het teken stond van procedurefouten, boze
actievoerders die zich verschansten in het bos en een conflict met de
milieuorganisaties over de manier waarop de verloren gegane natuur gecompenseerd
moest worden. Na onderhandelen vonden beide partijen elkaar in een sterk
aangepast plan, wat de weg vrijmaakte voor Bosrijk. Met de aankondiging van de
bouw van een safariresort bij de Beekse Bergen door eigenaar Libéma lijkt een
nieuw conflict geboren. De Brabantse Milieufederatie (BMF) liet eerder deze
maand weten niets te zien in de bouw van de 425 Afrikaanse lodges op een terrein
tussen het bestaande vakantiepark en het safaripark. De uitbreiding is gepland
in bosgebied dat binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS) valt. Aantasting van
EHS moet in principe nooit gebeuren, vindt de BMF, die pleit voor een
alternatieve locatie. Maar als Libéma toch vasthoudt aan het oorspronkelijke
plan, dan dient het bosgebied in ieder geval kwantitatief en kwalitatief
voldoende gecompenseerd te worden en dat is in het huidige plan volgens de BMF
niet het geval.

Meer vrijheid

De provincie is bereid mee te werken aan de uitbreiding. “De Beekse Bergen is
een voorziening van provinciaal belang. Bij de ontwikkeling naar verandering is
de provincie aan zet om dat vorm te geven. Wij wegen snel af: kan deze
uitbreiding”, aldus Van Heugten. In principe is het volgens Van Heugten niet
nodig om te tornen aan het regime van de EHS. “Er zijn heldere spelregels in
EHS. Daar moet je vanaf blijven, tenzij er een groot algemeen belang is.” Zoals
bij de Beekse Bergen. Dat neemt niet weg dat bestuurders van hem meer vrijheid
mogen nemen om de regels toe te passen. “Ik pleit voor flexibiliteit bij het
begrenzen en inrichten van de EHS. De ruimte om dat te doen is er wel maar de
drempel is hoog.” Omdat het kleinere gemeenten vaak ontbreekt aan kennis en
voldoende mensen om de procedures voor zo’n grote ruimtelijke ontwikkeling tot
een goed einde te brengen, ondersteunt de provincie de gemeente Hilvarenbeek,
waar Beekse Bergen onder valt. “Wij maken het inpassingsplan voor de Beekse
Bergen. De gemeente zit met een capaciteitsprobleem, dan kunnen wij dat beter
doen. Wij zijn de ecologische universiteit van Brabant.” In het algemeen vindt
Van Heugten dat er wel wat op af te dingen valt over de manier waarop Nederland
omgaat met natuurbescherming. “We maken er een te grote wetenschap van. We
hebben het tot drie cijfers achter de komma vastgelegd. Het idee dat we de
natuur beschermen komt dan op de achtergrond. We zijn redelijk theoretisch
bezig.”

Megastallen

Gaat het om de vestiging van megastallen, een andere belangrijke ruimtelijke
ontwikkeling, dan heeft de provincie de koers wel gewijzigd door een nieuw plan
te maken voor de landbouwontwikkelingsgebieden (log’s). Van Heugten: “We
ontwikkelen de log’s niet meer zoals bedoeld, namelijk als een soort
agro-business park. Het idee was concentratie, nu zijn ze meer verspreid. We
hebben ook de maat van de bouwblokken gebonden.” Het bouwen van megastallen op
nieuwe locaties mag dus niet meer, met uitzondering van lopende aanvragen en
procedures. Nieuwbouw op bestaande locaties kan wel.

Reageer op dit artikel