nieuws

Naleving instructies spoor onvoldoende

bouwbreed

Bedrijven in de spoorsector hebben nog te weinig oog voor de kwaliteit van de schriftelijke veiligheidsinstructies voor baanwerkers. Dat concludeert de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).

Uit de inspectieresultaten over 2009 blijkt dat het grootste risico aanwezig
is bij de instructie persoonlijke waarneming. Volgens de inspectie komen nog
steeds te veel instructies voor waarin onvoldoende specifiek de te nemen
veiligheidsmaatregelen staan beschreven. De spoorwerkers moeten hierdoor op
specifieke situaties zelf (onverantwoorde) keuzes maken, stelt de IVW, De dienst
spreekt de railinfrabedrijven aan op hun veiligheidsdenken. Een
kwaliteitszorgsysteem dient naar de mening van de inspectie voor zichzelf
respecterende ondernemingen vanzelfsprekend te zijn. In haar rapport over 2009
stelt de IVW wel dat de naleving van de regels die de veiligheid van de
baanwerkers en het spoorverkeer moeten borgen licht is toegenomen, namelijk van
71 procent in 2008 naar 73 procent in 2009. In 2007 lag dat percentage nog op
60. Vorig jaar hield de IVW in totaal 75 inspecties. Hiervan voldeden 55 aan
alle veiligheidseisen. In zestien situaties was sprake van een reële kans op een
veiligheidsincident. In elf gevallen kreeg de betrokken spoorbouwer een
waarschuwingsbrief.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels