nieuws

Mkb-aannemers laten in Scheveningen hun tanden zien

bouwbreed

Mkb-aannemers laten in Scheveningen hun tanden zien

In Scheveningen laten Van den Biggelaar en Liebregts zien dat kleinere aannemers uitstekend kunnen concurreren met de allergrootste bouwondernemingen. “Het is dom en kortzichtig als opdrachtgevers geen gebruikmaken van zulke bedrijven.”

Daar waar jaarlijks miljoenen badgasten de koelte van de zee of de gezellige
drukte opzoeken, werken Van den Biggelaar en Liebregts sinds maart aan de
versterking van de Scheveningse zeewering. De beroemde boulevard is inmiddels
over een lengte van een halve kilometer volledig gesloopt en het puin afgevoerd.
De nieuwe glooiingen zijn aangelegd en worden momenteel met duizenden
betonblokken verstevigd. De twee mkb-aannemers pakken in drie jaar tijd in
totaal 1,8 kilometer kust aan: van Scheveningse Slag tot aan het noordelijke
havenhoofd. Ook zullen zij de bouw van de nieuwe boulevard, die deels boven op
de versterkte dijk komt te liggen, voor hun rekening nemen. “Dit is een
bijzonder prestigieuze klus”, zegt projectleider Henk Kleinloog van Van den
Biggelaar trots terwijl hij een stapje opzij doet voor een aanstormende kipauto.
“Het gaat hier toch om een stukje Hollands Glorie. Niet voor niets aasden
vrijwel alle grote grond-, weg- en waterbouwers op het werk.” BAM, Boskalis,
KWS, MNO Vervat, Herk, GMB; ze schreven allen, alleen of in combinatie, in, maar
moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen in de ‘kleintjes’ Van den Biggelaar
en Liebregts. Voor 21 miljoen euro sleepten zij het project binnen. Behalve op
prijs – het verschil met BAM bedroeg bijna 6 miljoen – troefden de twee de grote
jongens af op uitvoertijd, kwaliteit en de mate waarin de overlast voor
omwonenden en toeristen wordt beperkt.

Kansen

Voorzitter Daan Stuit van MKB Infra vindt het succes van Van den Biggelaar en
Liebregts prachtig. Hij grijpt het project aan om aan te tonen dat het midden-
en kleinbedrijf prima grote projecten aankan als het daartoe de kans krijgt. Dat
laatste is lang niet altijd het geval, weet hij. Niet zelden zetten
opdrachtgevers mkb-aannemers buitenspel door bijvoorbeeld hoge omzeteisen te
stellen aan inschrijvers. De strijd daartegen is door de brancheorganisatie tot
speerpunt verklaard. “Dit hier is nou typisch zo’n werk waar een mkb-bedrijf de
grotere concurrenten heeft afgetroefd”, zegt Stuit vanuit de bouwput. “Voor alle
duidelijkheid, wij hebben niets tegen het grootbedrijf. Maar wij vragen wel om
een level playing field. De kans om volwaardig te kunnen concurreren. Dat doen
we in de overtuiging dat als de markt toegankelijk is voor alle bedrijven, groot
en klein, er voor de opdrachtgevers aanzienlijke financiële voordelen zijn te
behalen.” Die boodschap heeft hij even later ook voor minister Maria van der
Hoeven (Economische Zaken) en VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes, beiden
uitgenodigd om het mkb-succes in Scheveningen met eigen ogen te aanschouwen.
Stuit: “Wij laten geen gelegenheid voorbijgaan om uit te leggen wat
mkb-bedrijven in de gww-sector allemaal kunnen en dat opdrachtgevers wel heel
dom en kortzichtig zouden zijn om daar geen gebruik van te maken. Vandaag voegen
wij een keer de ‘blik’ bij het woord.” Stuit vraagt de minister om steun en
dringt andermaal aan op een Aanbestedingswet die serieus rekening houdt met de
positie van het mkb. “Ik hamer op een wet die geschoond blijft van allerhande
toetredingsdrempels en in het teken staat van doorzichtigheid en eenduidigheid.
Ondanks alle goede politieke bedoelingen is het nog verre van een automatisme
dat mkb-bedrijven volwaardig kunnen meedingen naar overheidsopdrachten.”

Inschrijfeisen

Tot tevredenheid van de MKB Infra-voorzitter spreekt Van der Hoeven zich uit
tegen “onredelijke” inschrijfeisen. “Er moet ruimte zijn voor nieuwkomers”,
vindt ook de bewindsvrouw, die niet zal terugkeren in het nieuwe kabinet. Ook
Kleinloog is blij. Vooral met het project, dat hem en dertig van zijn mannen,
drie jaar lang in beslag zal nemen. “Ik denk niet dat we eerder zo’n groot en
mooi werk hebben gedaan”, zegt Kleinloog na enig graven in zijn geheugen. “We
wilden het werk ook wel echt heel graag maken. Daarom hebben we de opdrachtgever
een flinke projectkorting gegeven. Die verdienen we hopelijk weer terug door het
meerwerk, dat ongetwijfeld zal komen.”

Reageer op dit artikel