nieuws

Milieubeleid kan Växjö nog opbreken

bouwbreed Premium

‘De groenste stad van Europa’ heet Växjö. De gemeente in het zuiden van Zweden verwierf die titel met onder meer een stadsverwarming die nagenoeg geheel op biomassa draait en met energiezuinige- en energieneutrale woningbouw. Die combinatie dreigt Växjö wat op te breken.

Stadsverwarming maakt een gemeente volgens de huidige milieu-opvattingen
duurzamer. Warmte die vrijkomt bij onder meer het opwekken van elektriciteit in
een thermische centrale verdwijnt dan niet in het oppervlaktewater maar kan in
woningen opnieuw worden gebruikt. De investering wordt terugverdiend met het
geld dat de gebruikers betalen voor de warmte. “Maar hoe meer energiezuinige en
energieneutrale woningen worden gebouwd hoe kleiner de behoefte wordt aan
stadsverwarming”, zegt Kristina Thorvaldsson, hoofd strategische planning van de
gemeente Växjö. “De opbrengst van de stadsverwarming kan zo klein worden dat de
investering niet meer wordt terugverdiend.” Om dat te voorkomen eiste het
gemeentelijk energiebedrijf dat alle bewoners van de recent afgebouwde wijk
Biskopshagen verplicht worden aangesloten op de stadsverwarming. “In Zweden
kunnen bewoners kiezen of ze al of niet een aansluiting willen op de
stadsverwarming”, legt Thorvaldsson uit. Dezelfde vrees de investering niet te
kunnen terugverdienen deed de gemeentelijke stadsverwarmer ertoe besluiten geen
leidingen te leggen in de nog te bouwen wijk Vikaholmen. De gemeente verwacht
dat het stadsverwarmingsbedrijf dat vaker zal besluiten. “Dat is mede de reden
dat Växjö in nieuwbouw en renovatie meer werk wil maken van passiefbouw”, zegt
Thorvaldsson. Bewoners moeten dan zelf in hun warmte voorzien. Maar omdat uit de
woningen weinig warmte ontsnapt hoeft er ook minder te worden opgewekt. “Het
plaatselijke bestuur brengt zichzelf daarmee in een lastig parket”, vreest
Thorvaldsson . In het ongunstigste geval vindt de restwarmte geen nuttig
hergebruik en verdwijnt het in het oppervlaktewater. Doorgeredeneerd verliest de
gemeente dan een deel van zijn groene gezicht. In de woorden van ‘internationaal
coördinator’ Johan Thorsell van Växjö is dat groene gezicht de gemeente heel wat
waard. De gemeente staat momenteel bekend als ‘de groenste stad van Europa’, een
benaming die een televisieploeg van de Britse BBC in 2007 bedacht. Onder deze
titel worden uiteenlopende milieusparende initiatieven ontwikkeld. Zo wil Växjö
in 2030 geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. De gemeente wil zich onder de
noemer Climate Protection Valley ontwikkelen tot internationaal kenniscentrum
voor duurzame technieken. Passiefbouw met onder meer houtskeletconstructies is
één van de duurzame technieken die onder leiding van de Linneus Universiteit in
Växjö wordt uitgewerkt. Zweedse onderzoekers en bedrijven werken daarvoor samen
met onder meer wetenschappers van de TU Delft. Brussel stelt geld beschikbaar.
Onderzoekers van de TU Delft hielpen mee de wijk Biskopshagen te ontwikkelen.
Deze wijk is gebouwd op het voormalige terrein van Växjö’s rioolwaterzuivering.
Deze 22 hectare grote locatie is bebouwd met 315 woningen. Bij de ontwikkeling
in 2004 ging het plan uit van een totaal energieverbruik van 90 kilowattuur per
vierkante meter per jaar. De gemeente hanteert nu voor nieuwbouw de passiefnorm
van 15 kilowattuur per vierkante meter per jaar.

Reageer op dit artikel