nieuws

Kwaliteit staat voorop in Noord-Holland

bouwbreed

Kwaliteit en duurzaamheid worden de leidende principes de komende jaren voor de woningbouw in Noord-Holland. Dat schrijft gedeputeerde Sascha Baggerman in de provinciale woonvisie.

“Als het gaat om woningbouw heeft de nadruk jarenlang gelegen op het aantal te bouwen woningen. In deze woonvisie pleit ik voor een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit”, aldus Baggerman. Zij wil daarover met alle partijen afspraken maken.
De wijziging is mede een reactie op de grotere mondigheid van de woonconsument. Ook spelen ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de komende bevolkingsdaling een rol. Die zal overigens in Baggermans visie op korte termijn nauwelijks van invloed zijn op de woningbehoefte vanwege doorgaande gezinsverdunning en verder in het zuiden van de provincie de aantrekkingskracht van Amsterdam.
De provincie streeft ook naar terugbrenging van het energieverbruik van zowel bestaande bouw als nieuwbouw. De nadruk ligt hierbij op de bestaande bouw omdat daar de meeste winst te behalen valt.
Toch wil Baggerman voor de nieuwbouw de epc minstens 25 procent lager vaststellen dan het Bouwbesluit voorschrijft.

Reageer op dit artikel