nieuws

Katwijk wil huizen op tuinbouwgebied

bouwbreed

Om de herinrichting van tuinbouwgebied Kloosterschuur/Trappenberg bij Rijnsburg te betalen, wil de gemeente Katwijk er ook huizen bouwen

Het gaat om maximaal zestig woningen, op ruime kavels. Katwijk wil het tuinbouwgebied herverkavelen en de glastuinbouw uitbreiden. De huidige verkaveling is sterk versnipperd. Met de grondverwerving is inmiddels gestart. Verschillende bedrijven, met een gezamenlijk oppervlak van zo’n 7 hectare zijn reeds door de gemeente aangekocht. Verwacht wordt dat in de loop van 2011 de plannen verder gestalte krijgen. In het gebied worden ook nieuwe wegen en nutsvoorzieningen aangelegd.
Katwijk krijgt weliswaar een overheidssubsidie van 4,7 miljoen euro, maar dat is niet voldoende om het project van de grond te krijgen.
Om woningbouw in het gebied mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De wijziging ligt inmiddels ter inzage.

Reageer op dit artikel