nieuws

Kartelpolitie waarschuwt inkopers voor prijsafspraken

bouwbreed Premium

De kartelpolitie waarschuwt inkopers voor prijsafspraken en samenspanning.

In een brochure zet de
Nederlandse
Mededingsautoriteit
verdacht gedrag in de markt op een rij. Als
marktpartijen prijsafspraken maken, betalen opdrachtgevers meestal teveel. Rond
de bouwfraude becijferde de commissie bouwfraude dat 15 procent teveel is
betaald. De NMa constateert drie veelvoorkomende vormen van ‘bid-rigging’. Bij
biedonderdrukking of terugtrekking spreken partijen onderling af niet in te
schrijven zodat de ander van succes is verzekerd. Bij overbieding of
schijnbieding schrijven ondernemingen bewust hoger in. En bij rotatiesystemen of
marktverdelingen verdelen marktpartijen de (regionale) koek onderling en komen
om beurten aan bod.

Tips van het NMa

Wees alert op elke vorm van contact net voor de inschrijfdatum van een
aanbesteding. Vooral als inschrijvingen verdacht veel op elkaar lijken, is dat
een aanwijzing voor prijsafspraken. Alertheid is ook geboden bij terugkerende
patronen of een term of typefout die in verschillende inschrijvingen terugkomt.
Verdachte signalen rond de inschrijfprijs zijn een onverklaarbaar groot verschil
tussen de winnaar en de overige inschrijvers. Ook is het oppassen met
inschrijvers die regelmatig meedingen maar nooit winnen.

Reageer op dit artikel