nieuws

Invoering Wabo voor vijfde keer uitgesteld

bouwbreed

De omgevingsvergunning treedt niet op 1 juli, maar op 1 oktober 2010 in werking.

Minister Huizinga (VROM) heeft dinsdag besloten de Wet Algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) opnieuw uit te stellen na overleg met Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van
Waterschappen (UvW). De omgevingsvergunning moet administratieve rompslomp voor
burgers en bedrijven verminderen door 25 verschillende soorten bouwvergunningen
integraal te behandelen. Het is de vijfde keer dat de invoering van de Wabo is
uitgesteld. De wet zou eerder in 2007, 2008, 2009, januari 2010 en juli 2010
worden ingevoerd. Nu wordt het dus oktober 2010. Een val van een eerder kabinet,
kritische vragen uit de Eerste Kamer, uitstel van de invoeringswet en gebrekkige
ict waren eerder debet aan het uitstel. Nu hebben de gemeenten volgens de VNG
onvoldoende tijd om de laatste versie van het Omgevingsloket Online goed te
installeren. Het digitale omgevingsloket vertoonde eerder veel gebreken.
Minister Huizinga beloofde al aan het parlement de Wabo niet in te voeren als
het ict-gedeelte niet op orde was. Een verbeterde versie is afgelopen maand met
succes getest. Volgens de VNG komt de definitieve versie van het Omgevingsloket
uiterlijk eind deze week beschikbaar voor de gemeenten.

Teleurgesteld

Bouwend Nederland is teleurgesteld door het uitstel van de integrale
vergunningverlening. “Een aantal gemeenten heeft de zaken niet op orde. Je kunt
wel blijven aanpassen, maar op een gegeven moet je gaan. Het is wel crisis
buiten”, aldus woordvoerder Theo Scholte. De omgevingswet moet zorgen voor een
administratieve lastenverlichting voor bedrijven van ruim 105 miljoen euro per
jaar.

Reageer op dit artikel